Organizator:

20 mln zł dofinansowania na budowę pięciu ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru

Podziel się

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał 21 lutego br. z PAK-PCE STACJE H2 Sp. z o.o. - spółki będącej częścią Grupy ZE PAK i Grupy POLSAT PLUS - umowę, dzięki której do beneficjenta trafi dotacja w wysokości 20 mln zł. Do końca czerwca 2024 r. w pięciu miastach w Polsce: Wrocławiu, Rybniku, Gdańsku, Gdyni i Lublinie powstaną stacje tankowania wodorem.

Dofinansowanie zostało udzielone w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Celem tego programu jest rozwój infrastruktury zmniejszającej liczbę pojazdów emitujących emitujących CO2 i NOx, a co za tym idzie poprawa jakości powietrza. Beneficjentami programu mogą być zarówno samorządy terytorialne, przedsiębiorcy i spółdzielnie, jak również wspólnoty mieszkaniowe czy rolnicy indywidualni.

W ramach przedsięwzięcia powstanie pięć stacji wodorowych we Wrocławiu, Rybniku, Gdańsku, Gdyni i Lublinie. Obiekty mają zostać wybudowane do 30 czerwca 2024 r., wtedy też planowane jest rozpoczęcie działania stacji i sprzedaż paliwa wodorowego.

Budowa stacji ma umożliwić tankowanie pojazdów wykorzystujących do napędu energię elektryczną. Energia ta będzie pozyskiwana z wodoru, który staje się alternatywą dla tradycyjnego sposobu pozyskiwania paliwa z ropy naftowej.

– Chcemy, aby w całej Polsce powstawały kolejne stacje wodorowe. Szczególnie zależy nam na rozwoju ekologicznego transportu w dużych miastach. Dzięki temu zmniejszy się emisja CO2 i NOx, co spowoduje kolei poprawę jakości powietrza. ZE PAK to kolejna polska firma, która skorzysta z przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wspólnie z NFOŚiGW z programu, wspierającego rozwój infrastruktury do tankowania wodoru. Stacje wodorowe ZE PAK, które powstaną w pięciu miastach, to ważny element ekosystemu gospodarki wodorowej – powiedział Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii.

Jak dodał, transport jest jednym z pierwszych obszarów, w którym wodór znajdzie powszechne zastosowanie.

– Gratuluję ZE PAK biznesowej odwagi we wdrażaniu innowacyjnych technologii w transporcie oraz dziękuję NFOŚiGW za wspieranie polskich przedsiębiorców w tym procesie. Niedawno umowę na dofinansowanie budowy stacji wodorowych Fundusz podpisał z PKN Orlen. Te działania w istotny sposób wzmacniają proces budowy nowego sektora gospodarki, co przekłada się na zdobywanie przewag konkurencyjnych przez naszych przedsiębiorców – stwierdził Zyska.

Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podkreślił, że nowo powstające stacje wodorowe będą ogromnym ułatwieniem dla organizacji wodorowego transportu publicznego, a dodatkowo są bardzo innowacyjnym projektem.

– Inwestycja ta, oprócz wielu udogodnień, jest również doskonałą reklamą dla tego typu transportu. Dzięki niej nasz sposób przemieszczania się będzie bardziej innowacyjny i ekologiczny – podkreślił Michalski.

Według założeń PAK-PCE STACJE H2 Sp. z o.o., w początkowym okresie planowane jest wykorzystanie ok. 30 proc. przepustowości rynkowej każdej z pięciu stacji do tankowania wodoru, co pozwoli na dokonanie ponad 10 tys. tankowań autobusów i pozostałych pojazdów wodorowych.

Zakładane jest, iż wraz z rozwojem rynku wodoru w Polsce wykorzystanie stacji wodorowych będzie rosło i w perspektywie roku 2032 osiągnie poziom około 85 proc. Dodatkowo w obszarze transportu wodorowego prowadzone jest przedsięwzięcie mające na celu zakup wodorowozów, które będą służyły do transportu paliwa wodorowego.

Grupa ZE PAK i GRUPA POLSAT PLUS realizują także projekt budowy fabryki autobusów wodorowych oraz elektrolizerni produkującej wodór z wykorzystaniem elektrolizerów alkalicznych oraz typu PEM. Konsekwentnie realizują strategię mającą na celu budowę zero i niskoemisyjnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej oraz pełnego łańcucha wartości gospodarki wodorowej. Budowa stacji tankowania wodoru to jedno z ogniw tego łańcucha, który ma na celu maksymalne upowszechnienie tego paliwa zarówno wśród odbiorców instytucjonalnych takich jak miejskie zakłady transportu publicznego, jak również wśród klientów indywidualnych, którym zależy na poprawie środowiska.

Umowę o dofinansowanie podpisali w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW, Andrzej Janiszowski, prezes Zarządu PAK-PCE STACJE H2 Sp. z o.o., oraz Katarzyna Sobierajska, członek Zarządu PAK-PCE STACJE H2 Sp. z o.o. W wydarzeniu uczestniczył wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.