Organizator:

Agenda Sesji "Jak wykreować rynek wodoru w Polsce?"

Podziel się

Agenda Sesji
"Jak wykreować rynek wodoru w Polsce?"
16.05.2023 r., MTP, Poznań Congress Center, Poziom 1, Sala Ziemi

 

 

14:20-15:10

 

Moderator:

Adam Żelezik, Dyrektor, Departament 3W, Bank Gospodarstwa Krajowego

 

Uczestnicy:

Szymon Byliński, Dyrektor, Departament Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Prof. Tomasz Gackowski, Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju Strategicznego, Agencja Rozwoju Przemysłu

Prof. dr hab. Andrzej Kulczycki, Zakład Materiałów Pędnych i Smarów, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Joanna Smolik, Dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego