Organizator:

Agenda warsztatów Ministerstwa Klimatu i Środowiska „Strategia rozwoju dolin wodorowych w Polsce”

Podziel się

 

 

 

Agenda warsztatów Ministerstwa Klimatu i Środowiska

„Strategia rozwoju dolin wodorowych w Polsce”

16.05.2023 r., MTP, Poznań Congress Center, POZIOM 0, SALA 0B

 

15:00-15:20

 

Otwarcie panelu i prezentacja wprowadzająca

Prezentacja dotycząca roli operatora dolin wodorowych w Polsce, w tym propozycja zasad finansowania

Przedstawiciel Agencji Rozwoju Przemysłu

 

15:20-17:00

Warsztaty wokół krytycznych punktów dla rozwoju dolin wodorowych w Polsce

 

1.      Pomysł na siebie i strategiczna wizja działania dolin wodorowych

  • Jak taka strategia powinna wyglądać, czy ma być to strategia regionu, strategia budowy rynku, czy strategia np. stowarzyszenia prowadzącego dolinę wodorową?
  • Przygotowanie odpowiednich projektów inwestycyjnych. Wyzwania i kwestie do dyskusji: brak decyzji kluczowych podmiotów o inwestycjach, brak ekspertów i etatów do przygotowania strategii oraz projektów inwestycyjnych, głównie w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach
  • Zaangażowanie członków dolin w realizacje projektów – budowa konsorcjów. Wyzwania i kwestie do dyskusji: zasady współpracy pomiędzy członkami doliny, jak wyważyć traktowanie podmiotów, które płacą składkę wobec tych, które nie płacą, kwestie kadrowe w dolinach

2.      Finansowanie projektów oraz finansowanie funkcjonowania dolin wodorowych

  • Wyzwania i kwestie do dyskusji: czy powinniśmy angażować krajowe środki finansowe na wsparcie dolin, jeśli dostępne są unijne, w jaki sposób od strony finansowej wesprzeć local content, jak finansować funkcjonowanie doliny?

3.      Koordynacja działalności dolin na poziomie krajowym – operator dolin wodorowych