Organizator:

Alstom i i Politechnika Warszawska łączą siły aby rozwijać kompetencje przyszłych inżynierów kolejowych

Podziel się

Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych oraz Alstom – światowy lider w dziedzinie inteligentnej i zrównoważonej mobilności oraz największy polski producent, eksporter i pracodawca w branży kolejowej – podpisały porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia i rozwijania kompetencji przyszłych inżynierów w zakresie sektor kolejowy w Polsce.

Projekt zakłada wymianę doświadczeń, realizację wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz szerokie wsparcie studentów. Umowa została zawarta 7 października 2021 roku na Politechnice Warszawskiej.
Inicjatywa ta ma na celu wsparcie Uczelni w zakresie kształcenia studentów w celu rozwijania odpowiednich umiejętności przyszłych inżynierów sektora kolejowego w Polsce. Ponadto umożliwi studentom skorzystanie z praktyk i staży w polskich zakładach Alstom, co może prowadzić do kariery w strukturach Alstomu. Ponadto współpraca obejmuje również organizację wspólnych szkoleń, konferencji i spotkań naukowych oraz projektów badawczo-rozwojowych.

„Jako największy producent i eksporter w polskiej branży kolejowej posiadamy najlepszą wiedzę i doświadczenie w sektorze mobilności. Chętnie dzielimy się naszą wiedzą z młodymi ludźmi, którzy przygotowują się do wejścia na rynek pracy – mówi Artur Fryczkowski, Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju Biznesu Alstom w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich, który odpowiada za zarządzanie partnerstwem z Uczelnią.
„Jestem przekonany, że współpraca z Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej będzie korzystna dla obu stron i przyczyni się do dynamicznego rozwoju polskiej branży mobilności.”

Alstom jest światowym liderem w produkcji i konserwacji taboru kolejowego i systemów sygnalizacji. Firma działa w Polsce od prawie 25 lat. Alstom jest pionierem zrównoważonej i inteligentnej mobilności, producentem pierwszego na świecie pociągu wodorowego sprawdzonego w usługach komercyjnych, Coradia iLint. Alstom wprowadził do Polski pociągi dużych prędkości Pendolino oraz wdrożył pierwszy w kraju system ERTMS poziomu 2. Obecnie w 11 oddziałach Alstomu w Polsce zatrudnionych jest ponad 4000 osób. Firma czerpie z bogatego dziedzictwa przemysłowego.