Organizator:

Dlaczego UE wspiera badania naukowe i innowacje w dziedzinie energii?

Podziel się

Przejście na neutralność klimatyczną do 2050 r. nadaje energii centralną rolę, ponieważ energia jest obecnie odpowiedzialna za ponad 75 % emisji gazów cieplarnianych w UE.

Aby osiągnąć neutralność klimatyczną, musimy dekarbonizować co najmniej sześć razy szybciej, w porównaniu do tego co miało miejsce dotychczas. Musimy drastycznie zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii i czystych nośników energii oraz poprawić efektywność energetyczną.

Co ważne, transformacja energetyczna musi być sprawiedliwa i inkluzywna, w przeciwnym razie w ogóle do niej nie dojdzie. Obywatele potrzebują nie tylko czystej, ale także przystępnej cenowo i bezpiecznej energii. Dzisiaj nasza zależność od importowanych paliw kopalnych utrudnia tę sprawiedliwą transformację.

REPowerEU umożliwi nam przyspieszenie tej transformacji i przejście na odnawialne źródła energii i zielony wodór. Dzięki temu Europa stanie się bardziej odporna i niezależna, a jednocześnie zapewni wszystkim zrównoważoną, bezpieczną i przystępną cenowo energię.

Czysty wodór może odgrywać kluczową rolę w długoterminowym magazynowaniu energii i ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, w szczególności w sektorach, które trudno zdekarbonizować za pomocą istniejących rozwiązań, takich jak transport ciężki i dalekobieżny oraz przemysł wysokoemisyjny. REPowerEU przewiduje wdrożenie akceleratora wodoru z nowymi i ambitnymi celami w zakresie odnawialnego wodoru, które znacznie wykraczają poza cele strategii wodorowej Zielonego Ładu.

 

Źródło: Komisja Europejska