Organizator:

Dolnośląska Dolina Wodorowa włącza się w budowę polskiej gospodarki wodorowej

Podziel się

Dolnośląska Dolina Wodorowa powstała z inicjatywy Agencji Rozwoju Przemysłu. Kilkadziesiąt podmiotów, wśród nich KGHM, Grupa Azoty, uczelnie, instytuty badawcze i strefy ekonomiczne, łączą się, aby rozwijać przedsięwzięcia naukowe, technologiczne, przemysłowe oraz inwestycyjne, budujące gospodarkę wodorową.

Rozwój technologii wodorowych oraz ich znaczenie dla regionu Dolnego Śląska to główny temat spotkania powołującego Stowarzyszenie Dolnośląska Dolina Wodorowa. W wydarzeniu, które odbyło się 25 lutego 2022 r. we Wrocławiu, wziął udział wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Jak podkreślił podczas spotkania wiceminister Zyska, powoływane dziś stowarzyszenie stanowi kontynuację działań, które zostały zainaugurowane wraz z podpisaniem Listu intencyjnego w sprawie powołania Dolnośląskiej Doliny Wodorowej.

Utworzenie Dolnośląskiej Doliny Wodorowej umożliwi przeprowadzenie kompleksowej transformacji i reindustrializacji regionu w oparciu o cały łańcuch wartości gospodarki wodorowej – powiedział.

Pełnomocnik rządu ds. OZE zaznaczył także, że 2 listopada 2021 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę ws. przyjęcia Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040. Dokument określiła strategiczne ramy wdrażania gospodarki wodorowej w Polsce oraz działania na rzecz wspierania jej rozwoju.

Możliwie najwyższy udział w łańcuchu dostaw polskich przedsiębiorców oraz polskiej myśli technicznej będzie miał kluczowe znaczenie dla utrzymania konkurencyjności naszej gospodarki i dekarbonizacji najbardziej energochłonnych sektorów – mówił.

Wiceminister klimatu i środowiska zwrócił także uwagę, że niezwykle ważna jest także współpraca na rzecz rozwoju technologii wodorowych.

Dzięki wspólnym działaniom Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz wszystkich interesariuszy chcemy rozwijać technologie wodorowe, dlatego 14 października ubiegłego roku zawarliśmy Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej – przypomniał pełnomocnik rządu ds. OZE.

Cieszę się, że coraz więcej osób dostrzega wzrastającą rolę wodoru w gospodarce i dostrzegają jego potencjał w dekarbonizacji polskiej energetyki, ciepłownictwa, transportu i przemysłu. Skrócenie odległości między centrami podaży a popytu, integracja sektorów, pozyskiwanie partnerów biznesowych, optymalizacja procesów i kosztów, to konkretne możliwości jakie zyskujemy tworząc doliny wodorowe – podsumował wiceminister Zyska.

źródło: gov.pl  | wroclaw.tvp.pl |