Organizator:

Emisje wodoru z gospodarki wodorowej i ich potencjalny wpływ na globalne ocieplenie

Podziel się

Raport Komisji Europejskiej: „Emisje wodoru z gospodarki wodorowej i ich potencjalny wpływ na globalne ocieplenie"

Swój nowy raport opublikowała Komisja Europejska. Dotyczy on wpływu wodoru na środowisko naturalne. Wodór to kluczowy element w dążeniu do czystej Europy. Ma on za zadanie realizację głównego celu Zielonego Ładu Unii Europejskiej, czyli osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. 

Pomimo traktowania wodoru jako idealnego zamiennika dla dotychczasowych paliw, pojawiają się głosy, iż może on mieć negatywny wpływ na globalne ocieplenie. Wiadome jest, iż wodór nie jest bezpośrednim gazem cieplarnianym, a także nie jest celowo emitowany do atmosfery, lecz jego ubytek może spowodować zmiany w chemii atmosfery. Przekłada się to kolejno na pośrednie pogorszenie sytuacji globalnego ocieplenia. 

Dla lepszego zrozumienia tematu i pogłębienia swojej wiedzy, zorganizowane zostało przedsięwzięcie, w którym udział wzięła grupa ekspertów specjalizujących się w dziedzinie wodoru. Eksperci wprost przedstawili swoje opinie oraz raporty, które potwierdzają, iż emisja H2 do atmosfery może spowodować zmniejszenie żywotności gazów cieplarnianych takich jak metan, ozon, czy para wodna. Natomiast najważniejszy wniosek zawiera informację, iż odnawialna gospodarka wodorowa zmniejszy wpływ globalnego ocieplenia w porównaniu z wykorzystywaniem paliw kopalnych. 

 

Źródło: Oficjalna Strona Internetowa Unii Europejskiej