Organizator:

Finansowanie i polski łańcuch wartości w gospodarce wodorowej - funkcja i zadania dolin wodorowych

Podziel się

Doliny wodorowe to obszary, takie jak miasta, regiony, wyspy itp., w których ośrodki korzystające z gospodarki wodorowej tworzą jeden spójny ekosystem. Taka współpraca przedsiębiorstw pozwala na efektywniejsze wykorzystywanie technologii wodorowych.

 Finansowanie i polski łańcuch wartości w gospodarce wodorowej - funkcja i zadania dolin wodorowych


18.05.2022 | 10:15-11:00
SALA A

W jaki sposób doliny wodorowe uczynić podmiotami w pełni ukształtowanymi i dojrzałymi pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym? W jaki sposób powiązać finansowanie aktywności dolin wodorowych z realizacją celów zapisanych w Porozumieniu Sektorowym i Strategii Wodorowej oraz innych dokumentach tworzących ramy rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce? Uczestnicy panelu zarysują tematykę zadań i funkcji dolin wodorowych w okresie tworzenia struktur organizacyjnych i docelowo, jako podmioty w pełni uformowane koncentrując się na wybranych zagadnieniach m.in. aktywności na gruncie tworzenia regulacji i prawa wodorowego, współpracy z sektorem finansowym, udziału dużego przemysłu i nauki oraz modelu wypracowywania projektów wodorowych.

Gospodarzem sesji jest Polska Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Prowadzący

prof. Tomasz Gackowski, Dyr. Zarządzający ds. Rozwoju Strategicznego, Agencja Rozwoju Przemysłu

W panelu udział wezmą:

  • Ireneusz Zyska, Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  • Cezariusz Lesisz, Prezes, Agencji Rozwoju Przemysłu 
  • Adam Żelezik, Dyrektor Biura Inicjatyw Strategicznych, Inicjatywa 3W, Bank Gospodarstwa Krajowego
  • Henryk Kubiczek, Dyrektor Korporacyjny ds. Strategii i Rozwoju, GK Azoty
  • prof. Jarosław Sęp, Prezes Stowarzyszenia Podkarpackiej Doliny Wodorowej, Politechnika Rzeszowska
BILETY PROGRAM PRELEGENCI