Organizator:

Idea 3W partnerem H2POLAND

Podziel się

Idea 3W to unikalna na światową skalę koncepcja, która łączy naukowców, świat biznesu, liderów i wizjonerów, aby w oparciu o wodę, wodór i węgiel budować nowoczesną i zrównoważoną gospodarkę. Idea 3W podnosi jakość życia dzięki innowacjom w zarządzaniu zasobami wody, wykorzystaniu wodoru w transformacji energetycznej oraz rozwijaniu nowoczesnych technologii węglowych do tworzenia innowacyjnych materiałów i technologii. Synergia zasobów i potencjałów jest strategicznym elementem idei 3W, który gwarantuje konkurencyjność i jest sposobem na szybszą komercjalizację projektów.

W nieco ponad rok Idea 3W to: ponad 100 firm partnerskich, czołowe polskie uczelnie, Sieć Badawcza Łukasiewicz, eksperci w Radzie 3W i zaangażowana społeczność.

Zapraszamy do społeczności 3W naukowców, przedsiębiorców i urzędników oraz organizacje, które realizują projekty i tworzą technologie w obszarze wody, wodoru i węgla. Odkryj animacje Idea 3W i zrozum, dlaczego przyszłość zależy od wody, wodoru i węgla pierwiastkowego. 

Człowiek w „świecie 3W” rzadko chodzi na zakupy – ma przecież własne warzywa i ryby wprost z farmy akwaponicznej. Wie, jak cennym zasobem jest woda, dlatego na co dzień korzysta z inteligentnego oczyszczania, dzięki któremu zużywa jej nawet do 10 razy mniej. Do podlewania trawnika służy mu woda z przydomowego systemu małej retencji. Oszczędza energię, korzysta z odnawialnych źródeł energii. Do pracy jeździ samochodem wodorowo-bateryjnym lub autobusem wodorowym. Tak ogranicza emisję CO2, a ślad węglowy na bieżąco sprawdza w aplikacji. I chociaż wydawać by się mogło, że to science-fiction, część z tych rozwiązań można wdrożyć już dzisiaj…

Obejrzyj animację “Człowiek w świecie 3W”

Woda pokrywa aż 70% Ziemi. Choć wydaje się to dużo, zaledwie 1% to woda zdatna do picia. Często zapominamy, że woda, która płynie w kranie, to nie jedyna, jaką zużywamy. Na nasz ślad wodny składa się zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie zużycie – czyli woda zużyta na wszystkich etapach produkcji różnych przedmiotów, m.in. ubrań, żywności i szczególnie mięsa…

Obejrzyj animację o wodzie

Węgiel w Idei 3W jest trzecim z W – obok wody i wodoru. Znany i wykorzystywany już w starożytności, dzisiaj węgiel kojarzy się z elektrowniami, kopalniami i globalnym ociepleniem. Jednak jego rola nie kończy się na energetyce. Występuje on bowiem pod wieloma postaciami, które mają odmienne i bardzo cenne właściwości fizyczne, a my potrafimy go modyfikować i wyciągać z niego to, co najlepsze…

Obejrzyj animację o węglu