Organizator:

Ireneusz Zyska: Wodór to szansa odejścia od paliw kopalnych

Podziel się

Wykorzystanie wodoru oraz krajowe doświadczenia w zakresie realizacji wodorowych technologii - to główne tematy, które poruszono podczas konferencji „Kryzys energetyczny a wzrost znaczenia wodoru”. W wydarzeniu, które odbyło się 15 listopada 2022 r. w Warszawie, udział wziął m.in. wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE, Ireneusz Zyska.

Jak podkreślił wiceminister Zyska podczas panelu „Wodór w strategiach polskich przedsiębiorstw”, surowiec ten - określany mianem paliwa przyszłości - może zastąpić węglowodory w wielu obszarach związanych z produkcją energii, ciepła, napędów pojazdów, a także służyć do magazynowania energii.

- Wodór jest szansą dla polskich przedsiębiorstw na odejście od klasycznych paliw kopalnych, co służy dalszej transformacji energetycznej ich działalności. Polskie spółki już teraz inwestują w wodór i planują budowę wielkoskalowych projektów wodorowych. Przykładem jest realizowany przez PKN ORLEN projekt Hydrogen Eagle, który przyczyni się do powstania sieci stacji wodoru w Europie Środkowo-Wschodniej, znacząco skracając dystans naszego regionu w stosunku do państw Europy Zachodniej w tym zakresie – powiedział Ireneusz Zyska.

Pełnomocnik rządu zaznaczył także, że obecnie rząd pracuje nad pakietem legislacyjnym, czyli tzw. Konstytucją dla Wodoru, a wcześniej został już przygotowany odpowiedni kierunek działań.

- Przygotowaliśmy Polską Strategię Wodorową, która jest jedną z ważniejszych strategii. Według tego dokumentu, budowa gospodarki wodorowej w Polsce będzie opierać się na tworzeniu dolin wodorowych. Rząd pozostaje otwarty także na współpracę bilateralną w zakresie technologii wodorowych – mówił.  

- Przygotowanie dojrzałych rozwiązań technologicznych w zakresie wodoru, opartych na krajowym potencjale, pozwoli nie tylko na zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, ale przede wszystkim umożliwi Polsce pełnienie w przyszłości roli eksportera i beneficjenta rozwoju gospodarki wodorowej – podsumował wiceminister Zyska. 

Polska jest obecnie trzecim co do wielkości producentem wodoru w Unii Europejskiej (piątym na świecie), z produkcją na poziomie między 1 a 1,4 mln ton rocznie. Kierowany jest on w szczególności do sektora rafineryjnego oraz chemicznego. Niestety, 95 proc. produkowanego w Polsce wodoru to wciąż wodór powstający z gazu ziemnego, a więc pozostawiający za sobą ślad węglowy. 

Źródło: MKiŚ