Organizator:

Jak budować ekosystem, aby mobilność wodorowa mogła się rozwijać? Zapraszamy na sesję poświęconą wodorowemu transportowi

Podziel się

 

SESJA

Wodorowy transport. Nowe otwarcie? Gdzie jesteśmy i czego potrzebujemy? Jak budować ekosystem, aby mobilność wodorowa mogła się rozwijać?

Transport jest zarazem kluczowym elementem rozwoju gospodarki, a także jednym z największych kontrybutorów emisji CO2. Wnosi około 5 proc. do unijnego PKB i zatrudnia ponad 10 mln osób w Europie. Jednocześnie emisje z transportu stanowią około 25 proc. łącznych emisji gazów cieplarnianych w UE.

W ramach Green Deal UE chce do 2050 r. być pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu i cel ten wymaga redukcji emisji związanych z transportem o 90 proc. do 2050 r. Żeby to zrealizować konieczne jest zwiększenie efektywności i zrównoważonego charakteru transportu towarowego w UE.

Jednym z rozwiązań może być szerokie wykorzystanie wodoru jako paliwa w transporcie. Podczas dyskusji chcemy porozmawiać o tym gdzie jesteśmy obecnie i jakie konieczne są działania aby transport oparty o wodór mógł się dalej rozwijać.

Program wydarzeń Prelegenci Rejestracja i bilety Mapa terenu