Organizator:

Klaster Technologii Wodorowych oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza partnerami merytorycznymi Forum

Podziel się

 

Pierwszy w Polsce Klaster Technologii Wodorowych działa od 2017 roku i koordynowany jest przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza.

Misją Klastra jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych oraz czystych technologii energetycznych.

Prowadzą działania mające na celu promocję firm krajowych, analizują światowe i europejskie trendy.

Pomagają wdrażać strategie biznesowe, budować partnerstwa i ułatwiać wymianę wiedzy poprzez konferencje, seminaria i projekty EU na rzecz Klastra i jego firm.

Dziś Klaster to ponad 50 firm członkowskich, wśród których znajdują się przedsiębiorcy z różnych obszarów technologii zeroemisyjnych, energetyki lub inżynierii, instytucje naukowe, a także władze wojewódzkie i samorządowe.

W 2018 roku odbyła się pierwsza konferencja poświęcona technologiom wodorowym. Był to pierwszy krok do popularyzacji wodoru w Polsce poprzez przedstawienie szerokiego spektrum możliwych zastosowań technologii wodorowych w gospodarce.

Organizując coroczną konferencję wodorową PCHET, Izba dociera do kluczowych gałęzi przemysłu odpowiedzialnych i zainteresowanych dekarbonizacją. Ułatwia możliwość interakcji z ekspertami oraz liderami przemysłu.

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza razem z firmami zrzeszonymi w Klastrze buduje wielopłaszczyznową platformę współpracy, która sprzyja efektywnemu połączeniu i wykorzystaniu potencjału podmiotów na rzecz rozwoju technologii wodorowych.