Organizator:

Koncern neutralny emisyjnie. Grupa ORLEN inwestuje w wodór

Podziel się

PKN ORLEN konsekwentnie realizuje swoją strategię wodorową. Podczas Forum H2POLAND podpisał porozumienie o strategicznej współpracy z firmą Alstom przy dostawach bezemisyjnych, ekologicznych pociągów i paliwa wodorowego dla publicznego transportu kolejowego. Pierwsze pojazdy wodorowe mają szansę wyjechać na linie regionalne w ciągu dwóch lat.

W odpowiedzi na wyzwania związane z transformacją energetyczną Grupa ORLEN przygotowała STRATEGIĘ WODOROWĄ DO 2030 roku, zintegrowaną ze strategią biznesową ORLEN2030. Dokument definiuje cele Koncernu do końca dekady oraz długoterminowe ambicje w czterech kluczowych obszarach: mobilność, rafineria i petrochemia, przemysł i energetyka oraz badania i rozwój. "Niecałe cztery lata temu byłem na pierwszym spotkaniu wodorowym na Politechnice Warszawskiej, tam wtedy nikt nie wierzył w wodór. Byłem jednym z nielicznych. Zobaczcie, jak wiele zmieniło się po tych trzech latach" - wspominał Józef Węgrecki, Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKN ORLEN, przekonując o potencjale technologii wodorowych, możliwościach rozwoju i potrzebie wprowadzenia regulacji prawnych.

Józef Węgrecki, Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKN ORLEN,
podczas debaty inaugurującej I Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND.

„PKN ORLEN, czołowy koncern multienergetyczny w Europie Środkowo-Wschodniej, do 2030 roku przeznaczy aż 7,4 mld zł na inwestycje, które umożliwią rozwój w obszarze nisko i zeroemisyjnego wodoru, opartego o odnawialne źródła energii i technologię przetwarzania odpadów komunalnych” – zadeklarował podczas Forum H2POLAND Grzegorz Jóźwiak, Dyrektor Biura Wdrażania Paliw Alternatywnych PKN ORLEN Ekspert podkreślił, że w ramach realizacji strategii do końca tej dekady powstanie 10 hubów wodorowych, a kierowcy w Polsce, Czechach i na Słowacji będą mogli korzystać z sieci ponad 100 stacji tankowania wodoru. „Inwestycje w zielony wodór będą wspierały transformację Grupy ORLEN w kierunku neutralnego emisyjnie koncernu, a także wzmacniały bezpieczeństwo energetyczne Polski i całego regionu” – dodał Grzegorz Jóźwiak.

Grzegorz Jóźwiak,Dyrektor Biura Wdrażania Paliw Alternatywnych PKN ORLEN,
wziął udział w debacie "Jak wodór może pomóc w uniezależnieniu Polski od paliw kopalnych?"

Dzięki ogłoszonej w tym roku strategii wodorowej do 2030 roku PKN ORLEN ma bardzo dokładnie sprecyzowaną mapę drogową realizacji projektów wodorowych. Aby efektywnie wykorzystać technologie wodorowe Koncern prowadzi projekty związane z wdrażaniem wodoru w transporcie, m.in. w Trzebini został uruchomiony pierwszy hub wodorowy, gdzie wodór jakości automotive będzie oferowany pierwszym stacjom tankowania. Powstaną też stacje do zasilania komunikacji miejskiej. W 2023 roku planowane jest oddanie do użytku stacji w Poznaniu, kolejna ma powstać w Katowicach.

 Jakub Lubiński, Kierownik, Zespółu Transformacji Wodorowej i Paliw Odnawialnych, PKN ORLEN zabrał głos w debacie pt. "Wodorowy wyścig: na jakie miejsce możemy liczyć?": - Na rynku polskim PKN ORLEN już dziś dzierży koszulkę lidera, a coraz bogatsze doświadczenie i nieustępliwość w realizacji strategii wodorowej Koncernu, dają nadzieję na równie wysoką lokatę Polski w wodorowym wyścigu.

17 maja 2022, podczas Forum H2POLAND miało miejsce podpisanie porozumienia
o strategicznej współpracy pomiędzy PKN ORLEN a Alstom.

W obszarze mobilności PKN ORLEN aspiruje do miana Lidera transformacji na rynku Europy Środkowej z ukierunkowaniem na stacje tankowania wodoru oraz transport publiczny i kolej. Krokiem przybliżającym do realizacji tych ambitnych celów było podpisanie porozumienia o strategicznej współpracy z firmą Alstom przy dostawach bezemisyjnych, ekologicznych pociągów i paliwa wodorowego dla publicznego transportu kolejowego. Koncern, który konsekwentnie wdraża ogłoszoną w tym roku strategię wodorową, zapewni infrastrukturę tankowania dla produkowanych przez Alstom pociągów. Pierwsze pojazdy wodorowe mają szansę wyjechać na linie regionalne w ciągu dwóch lat.