Organizator:

Konkurs „STUDENCKI POMYSŁ NA WODÓR”

Podziel się

Konkurs Samorządu Województwa Wielkopolskiego adresowany jest do studentów uczelni wyższych z terenu województwa wielkopolskiego.

Celem Konkursu jest popularyzacja rozwiązań z zakresu gospodarki wodorowej, promocja postaw przedsiębiorczych i podnoszenie świadomości studentów wielkopolskich uczelni wyższych dotyczącej wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Zadaniem w Konkursie było przygotowanie przez zespoły projektowe, tworzone przez od 2 do 5 studentów, nowatorskiego projektu na wykorzystanie technologii wodorowej we wszystkich sferach życia społeczno-gospodarczego.

Kapituła Konkursu w składzie:

Jacek Bogusławski - Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej (WPW),

Marta Dzikowska  - Przewodnicząca Komisji Gospodarki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,

Damian Michalak  - Przewodniczący Panelu Biznesu WPW,

Adam Lewandowski - Przewodniczący Panelu Liderów Samorządowych WPW,

Andrzej Bobrowski - Przewodniczący Panelu Obywatelskiego WPW,

Prof. dr hab. Robert Przekop - Przewodniczący Panelu Nauki WPW,

Prof. dr hab. - przedstawiciel Politechniki Poznańskiej w Poznaniu,

Prof. dr hab. - przedstawiciel Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Prof. dr hab. - przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

dokonała oceny złożonych projektów.

 

Zapraszamy na galę wręczenia nagród w konkursie „Studencki pomysł na wodór”!