Organizator:

Kształcenie kadr, rozwój kompetencji i popularyzacja wiedzy. Jak budować nowoczesną społeczność wodorową?

Podziel się

W ramach tego panelu, podjęty będzie temat edukacji i kompetencji związanych z gospodarką wodorową. Zostaną poruszone tematy związane z kształceniem specjalistów już od poziomu szkół branżowych. Prelegenci spróbują również odpowiedzieć na pytanie: "Czy dysponujemy już kadrami, by o wodorze mówić na wielu poziomach nauczania?" oraz zastanowią się nad niezbędnymi krokami, które polski system edukacji musi podjąć, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał polskich naukowców, również tych aspirujących.

Kształcenie kadr, rozwój kompetencji i popularyzacja wiedzy. Jak budować nowoczesną społeczność wodorową?


18.05.2022 | 12:05-13:05
SALA A

W ramach tego panelu, podjęty będzie temat edukacji i kompetencji. Wszystkie procesy stosowane w łańcuchu  gospodarki wodorowej -  począwszy od produkcji poprzez magazynowanie, dystrybucję i szerokie zastosowanie  to nowe dziedziny działania. Potrzebna jest nowa wiedza, zupełnie nowe specjalności i usługi. Jak się do tego dostosować? Od czego zacząć?  Punktem odniesienia są szkoły zawodowe i otoczenie, w którym funkcjonowały, a także zagadnienia treści nauczania przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, uzyskiwane kwalifikacje i dyplomy. Znamy skutki przemian kształcenia zawodowego, co w tej perspektywie daje nam nie tylko obraz reform i pojawiających się problemów, ale także unaocznia aktualność niektórych z nich, mimo, radykalnych zmian w czasie zarówno w samym systemie edukacji, jak i w otoczeniu szkoły. Nie dość, że nie zdążyliśmy z likwidacją „pruskiego stylu” nauczania w polskich szkołach, kształcimy często nieadekwatnie do potrzeb gospodarczych to czeka nas jeszcze kolejne wyzwanie, jakim jest przygotowanie kadr pod transformację energetyczną. Jak promować gospodarkę wodorową jako przyszłość dla wielu nowych zawodów? Czy dysponujemy już kadrami, by o wodorze mówić na wielu poziomach nauczania? Nasi eksperci, praktycy i specjaliści od edukacji odpowiedzą na te pytania.

Prowadzący

  • Anna Szóstakiewicz, Hydrogen Expert, KEZO Research Centre PAS
  • Paweł Trojanowski, Business Development Manager, Sescom S.A.

W panelu udział wezmą:

  • Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej
  • mgr Joanna Kubit, Dyrektor Zespołu Szkół Naftowo–Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie
  • Jarosław Filipczak, Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Klaster Technologii Wodorowych
  • Chris Kwacz, Operating Director at Meet Hydrogen
  • dr Jakub Koper, Zastępca Dyrektora, Instytut Badań Edukacyjnych
  • mgr inż. Grzegorz Kulczykowski, Kordynator Szkoleń Akademii Bezpieczeństwa, EKO-KONSULT Sp. z o.o.
  • Paweł Piotrowicz - Expert on energy market and hydrogen technologies, TÜV SÜD Polska
BILETY PROGRAM PRELEGENCI