Organizator:

Kwartalnik 3xW Węgiel, Wodór, Wiedza zaprasza do współpracy

Podziel się

Katowicki Odział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wydaje od dwóch lat kwartalnik poświęcony tematyce wodorowej 3xW Węgiel, Wodór, Wiedza. Skupia on informacje dotyczące powstawania, dystrybucji oraz magazynowania wodoru. Jego działy to inwestycje, technologie oraz strategie wodorowe. Misją 3xW jest szerzenie wiedzy popularno–naukowej o wodorze.

h2poland.eu, to nowy portal popularyzujący wiedzę i edukujący w zakresie gospodarki wodorowej w Polsce i na świecie. Obserwując postępujące odejście od paliw konwencjonalnych, m.in. na rzecz wodoru, tworzymy serwis internetowy starający się objąć swoim zasięgiem cały łańcuch wartości: transport, produkcję, przemysł, magazynowanie i zastosowanie wodoru. Portal ma na celu upowszechnienie potencjału technologicznego, naukowego i badawczego innowacyjnych technologii wodorowych.

Naszym celem jest stworzenie miejsca w Internecie, przedstawiającego w szerokim zakresie informacje branżowe, miejsca publikacji wystąpień i wywiadów w tematyce technologii wodorowych. To tutaj znaleźć można informacje dotyczące prac legislacyjnych, rozwoju rynku ale i przestrzeń do dyskusji. Poprzez informowanie o korzyściach płynących z zastosowania wodoru w energetyce, chcemy przyczynić się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, a w konsekwencji wspierać otoczenie biznesowe w trudnym procesie dekarbonizacji gospodarki.

Katowicki Odział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wydaje od dwóch  lat kwartalnik poświęcony tematyce wodorowej 3xW Węgiel, Wodór, Wiedza. Skupia on informacje dotyczące powstawania, dystrybucji oraz magazynowania wodoru. Jego działy to inwestycje, technologie oraz strategie wodorowe. Misją 3xW jest szerzenie wiedzy popularno–naukowej o wodorze.

Zapraszamy do zamieszczania tekstów związanych z tematyką wodorową zarówno na portalu h2poland.eu, jak i w kwartalniku 3xW Węgiel, Wodór, Wiedza za pośrednictwem systemu OJS.