Organizator:

Międzynarodowe Targi Poznańskie przystąpiły do Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej

Podziel się

Porozumienie sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej zostało zainicjowane przez Ministra Klimatu i Środowiska stanie się kluczowym instrumentem wykonawczym Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Klimatu, rozwój sektora wodorowego w najbliższej dekadzie może w znaczący sposób przyczynić się do ograniczenia przez Polskę emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery, w szczególności z sektora transportowego. Ministerstwo Klimatu spodziewa się także wzrostu zużycia wodoru w ciepłownictwie, dzięki rozwojowi technologii power-to-gas/liquid.

Potencjał przemysłowy i naukowy w Polsce pozwala na budowę fabryki ogniw paliwowych i elektrolizerów. Ministerstwo Klimatu będzie starało się stworzyć najlepsze warunki do inwestowania w tę technologię w Polsce. Kolejnym elementem strategii wodorowej będzie budowa infrastruktury dystrybucji i tankowania.

„Dzięki zwiększeniu udziału wodoru w naszym miksie energetycznym, możemy w sposób istotny ograniczyć import surowców z zagranicy, a w konsekwencji zwiększyć naszą niezależność i bezpieczeństwo energetyczne” – zaznaczył wiceminister Ireneusz Zyska.

Polska strategia wodorowa jest obecnie w przygotowaniu w Ministerstwie Klimatu. Jesienią bieżącego roku zostanie ona skierowana do konsultacji publicznych, zaś do końca roku przekazana do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Międzynarodowe Targi Poznańskie przystąpiły do Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej. W realizację strategicznych celów porozumienia dla rozwoju Polskiej gospodarki wodorowej, określonych jako:

  • Local content – polski wkład,
  • Badania i Rozwój (B+R),
  • Inwestycje,
  • Ludzie,
  • Współpraca.

wpisuje się I Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND

W najbliższym czasie zostanie powołana Rada Koordynacyjna ds. Gospodarki Wodorowej, która następnie przystąpi do utworzenia grup roboczych realizujących działania określone w Porozumieniu sektorowym.

źródło: gov.pl