Organizator:

"Od wody do wodoru: BLUE DEAL jako przyszłość zielonej energetyki"- zapraszamy na kolejną sesję

Podziel się

Sesja

Od wody do wodoru: BLUE DEAL jako przyszłość zielonej energetyki

W obliczu globalnych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i rosnącym zapotrzebowaniem na czystą energię, panel "Od Wody do Wodoru: Blue Deal jako Przyszłość Zielonej Energetyki" koncentruje się na roli wody i wodoru w transformacji energetycznej. Panel ten ma za zadanie zgłębić, jak wykorzystanie zasobów wodnych i innowacje w technologii wodorowej mogą wspierać zrównoważony rozwój i realizację celów Porozumienia Paryskiego.

 

Główne Punkty Dyskusji:

  Woda jako Źródło Wodoru:

   - Omówienie metod produkcji wodoru z wody, w tym elektrolizy wodnej.

   - Analiza wyzwań i możliwości związanych z wykorzystaniem zasobów wodnych do produkcji wodoru.

 

Woda i Wodór w Zielonej Energetyce: 

   - Znaczenie wodoru jako nośnika energii w zielonej gospodarce.

   - Dyskusja na temat integracji systemów opartych na wodorze z istniejącą infrastrukturą energetyczną.

 

Aspekty Środowiskowe i Zrównoważony Rozwój:

   - Wpływ technologii wodorowych na środowisko naturalne i bioróżnorodność w aspekcie gospodarki wodami i zmian klimatycznych.

   - Dyskusja na temat możliwości zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych w kontekście produkcji wodoru.

 

Innowacje Technologiczne i Wyzwania:

   - Prezentacja najnowszych innowacji w zakresie uzdatniania i optymalizacji wykorzystania wody do produkcji wodoru 

   - Omówienie technicznych i ekonomicznych wyzwań związanych z rozwijającym się rynkiem wodorowym w aspekcie ograniczonych zasobów wodnych

 

Polityka i Współpraca Międzynarodowa:

   - Rola polityk narodowych i międzynarodowych w promowaniu zrównoważonej energetyki wodorowej.

   - Znaczenie współpracy międzynarodowej w realizacji celów związanych z Blue Deal.

 

Panel ma na celu zapewnienie platformy do wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie wykorzystania wody i wodoru w zrównoważonej energetyce. Celem jest również identyfikacja możliwości, wyzwań oraz kształtowanie świadomości na temat znaczenia Blue Deal dla przyszłości zielonej energetyki. Dyskusja ma na celu zainspirowanie uczestników do poszukiwania nowych, innowacyjnych rozwiązań, które mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju i ochrony naszych zasobów wodnych przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału wodoru.

 

Panel jest skierowany do szerokiego grona odbiorców, w tym do przedstawicieli branży energetycznej, decydentów politycznych, ekspertów środowiskowych, naukowców, a także do inwestorów i przedsiębiorców zainteresowanych zrównoważoną przyszłością energetyczną. Jest to również idealna okazja dla tych, którzy chcą zrozumieć, jak innowacje w dziedzinie wody i wodoru mogą wpłynąć na przyszłość energetyczną naszej planety i jakie kroki można podjąć, aby wspierać zrównoważony rozwój w tym obszarze.

 

Celem panelu jest wypracowanie konkretnych rekomendacji i strategii, które będą wspierać rozwój technologii wodorowych oraz efektywne wykorzystanie zasobów wodnych w kontekście zielonej energetyki. Oczekuje się, że wynikająca z panelu dyskusja przyczyni się do lepszego zrozumienia możliwości, jakie oferuje połączenie zasobów wodnych i wodoru, a także pomoże w identyfikacji kluczowych obszarów wymagających dalszych badań i inwestycji. Panel ma również na celu zwiększenie świadomości na temat roli Blue Deal w przyszłości zielonej energetyki i zrównoważonego rozwoju.

 

PARTNERZY MERYTORYCZNI SESJI

                               
Rejestracja i bilety Mapa terenu