Organizator:

Pierwszy Wodorowy Podręcznik w Polsce i to za darmo dzięki Meet Hydrogen!

Podziel się

To 10 rozdziałów pełnych wiedzy rozpoczynając od aspektów społeczno-ekonomicznych przez kontekst polityczny oraz prawny, kończąc na pozyskiwaniu wodoru, jego transporcie, dystrybucji, magazynowaniu, zastosowaniu, ogniwach paliwowych, a co najważniejsze, wpływie gospodarki na środowisko naturalne!

Skondensowana wiedza przeznaczona do edukacji społeczeństwa na temat właściwości wodoru i możliwej dzięki niemu przemianie energetycznej. To nie ostania książka o tej tematyce, gdyż Meet Hydrogen jak zapowiada jeden z przedstawicieli nie poprzestaje na debiutanckiej literaturze, a skupia się na dalszych czynnościach związanych z szerzeniem wiedzy z tej specjalistycznej dziedziny.

Książka możliwa jest do pobrania poprzez link umieszony poniżej. Póki co już ponad 200 osób zdecydowało się pobranie podręcznika, w tym również i my!

https://mtp-link.pl/7d3tl

W słowach wstępu Jacka Bogusławskiego - Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczącego Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, możemy przeczytać:

"„Szkoła Wodorowa” jest pierwszą inicjatywą w Polsce polegającą na uzupełnieniu programu nauczania w ramach lekcji fizyki, chemii, biologii o tematykę związaną z gospodarką wodorową. Niniejszy materiał ma na celu przygotowanie uczniów na nadchodzące wyzwania, dostarczając nie tylko wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii i wodoru jako nośnika energii, ale także wspierając tworzenie kluczowych umiejętności i kompetencji potrzebnych do pomyślnej kariery zawodowej w tym perspektywicznym i sektorze gospodarki. Dzięki możliwości wykorzystania tej wiedzy uczniowie i studenci będą mieli szansę stać się specjalistami, którzy będą kształtować przyszłość Wielkopolski odpowiedzialnej pod względem gospodarczym, naukowym i środowiskowym."

Podręcznik powstał dzięki Projektowi Samorządu Województwa Wielkopolskiego i dzięki Unii Europejskiej i jej funduszom na Program Regionalny. Nad materiałem pracował zespół Meet Hydrogen