Organizator:

Politechnika Gdańska partnerem H2POLAND & NetZero Forum

Podziel się

Centrum Technologii Wodorowych (CTW) Politechniki Gdańskiej jest jednym z pierwszych w Polsce interdyscyplinarnych zespołów specjalistów, w którym łączymy kompetencje chemiczne, fizyczne, energetyczne i informatyczne. Obszary naszej działalności obejmują: diagnostykę ogniw paliwowych, magazynowanie wodoru, produkcję biowodoru oraz produkcję i przetwarzanie energii. Nadrzędnymi celami są: koordynowanie prac nad różnymi aspektami technologii wodorowych, występowanie z interdyscyplinarnymi projektami badawczymi w konkursach krajowych i zagranicznych oraz aktywne uczestnictwo w przebudowie systemu energetycznego kraju i regionu.