Organizator:

Premiera raportu "Zielony wodór w Polsce"

Podziel się

7 grudnia w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbędzie się konferencja prasowa, dotycząca raportu "Zielony wodór w Polsce", a tuż po niej debata na temat wniosków raportu z udziałem jego autorów, ekspertów z branży energetycznej, Partnerów Strategicznych: PGNiG SA, PKN ORLEN S.A., RWE Renewables Ørsted, NFOŚIGW, Hynfra, Grupa TAURON, Bank Gospodarstwa Krajowego, Partnerów Głównych: POLENERGIA S.A., Eurowind Energy A/S, EDPR NA Distributed Generation, Grupa LOTOS S.A., Domański Zakrzewski Palinka (DZP), Partnerów Branżowych: DNV, Qair Group oraz inicjatorów - PSEW i DISE.

Najnowszy raport DISE i PSEW jest wypełnieniem założeń przyjętej właśnie przez Radę Ministrów "Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku". Celem raportu jest przeanalizowanie możliwości technicznych i ekonomicznych produkcji „zielonego" wodoru przy wykorzystaniu energetyki wiatrowej w Polsce. Raport identyfikuje główne bariery dla rozwoju produkcji „zielonego" wodoru na szeroką skalę. Przedstawi również wpływ produkcji wodoru z elektrowni wiatrowych na Krajowy System Elektroenergetyczny. Opisany zostanie także bilans korzyści w zakresie redukcji CO2 oraz rozwoju gospodarczego i postępu technicznego.

Transmisja premiery raportu "Zielony wodór w Polsce"

AGENDA WYDARZENIA*

12:30 – Powitanie gości i zapowiedzi krótkich wystąpień wprowadzających – Aleksander Brzózka, rzecznik prasowy MKiŚ

12:30 – 13:00 Wystąpienia wprowadzające:

 • Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska
 • Ireneusz Zyska, Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Grzegorz Tobiszowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych
 • Janusz Gajowiecki, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

13:00 – 13:30 Prezentacja głównych wniosków raportu – prof. dr hab. inż. Piotr Antoni Kacejko, Politechnika Lubelska

13:30 – 13:40 Pytania od dziennikarzy

13:40 – 14:00 Przerwa kawowa

14:00 – 15:30 Debata partnerów raportu:

MODERATOR: Michał Niewiadomski

PANELIŚCI:

 • Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych
 • Janusz Gajowiecki, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
 • prof. Konrad Świrski, Politechnika Warszawska
 • dr hab. Mariusz Ruszel, Prezes Zarządu Instytutu Polityki Energetycznej, prof. Politechniki Rzeszowskiej
 • prof. dr hab. inż. Piotr Antoni Kacejko, Politechnika Lubelska
 • Łukasz Beresiński, Dyrektor Biura Sektora Paliwowego i Infrastruktury, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Jarosław Wróbel, Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji, Grupa LOTOS
 • Józef Węgrecki, Członek  Zarządu ds. Operacyjnych, PKN ORLEN
 • Piotr Czembor, General Manager, Hynfra Sp. z o. o.
 • mec. Rafał Hajduk, Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka (DZP)
 • Piotr Dowżenko, Dyrektor Departamentu, NFOŚiGW
 • Joanna Wis-Bielewicz, Sustainability and Stakeholder Manager, Market Development, Orsted Polska
 • Agata Urbaniak, Dyrektor Oddziału, Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze
 • Jerzy Topolski, Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem, TAURON Polska Energia SA

15:30 Podsumowanie i zakończenie

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo możliwości modyfikacji agendy

źródło: PSWE