Organizator:

Projekt H2Accelerate TRUCKS zyskuje 30 mln euro dofinansowania

Podziel się

H2Accelerate informuje o otrzymaniu finansowania umożliwiającego zakup 150 samochodów ciężarowych napędzanych wodorem oraz budowę ośmiu stacji tankowania tego paliwa przeznaczonych do obsługi pojazdów ciężarowych.

 

H2Accelerate potwierdziła, że uczestnicy programu uzyskali finansowanie dwóch jego głównych inicjatyw: budowy ośmiu stacji tankowania wodoru przeznaczonych do obsługi dużych pojazdów w ramach Connecting Europe Facility oraz zakupu 150 samochodów ciężarowych zasilanych ogniwami paliwowymi w ramach projektu finansowanego przez Clean Hydrogen Partnership. Projekty te umożliwią testowanie samochodów ciężarowych oraz infrastruktury tankowania w rzeczywistych warunkach oraz będą istotnym krokiem w kierunku masowej komercjalizacji wdrażanej technologii.

Współpraca trzech globalnych liderów

Oferta H2Accelerate TRUCKS zdobyła finansowanie w ramach Clean Hydrogen Partnership, co sygnalizuje ciągłość europejskiego wsparcia dla wprowadzania w coraz większej skali zasilanych wodorem zeroemisyjnych samochodów ciężarowych. 

Projekt H2Accelerate TRUCKS realizowany jest jako innowacyjna współpraca trzech czołowych globalnych producentów (Daimler Truck, Volvo Group i Iveco Group), fińskiego instytutu badawczego VTT, Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU), rumuńskiej Krajowej Unii Przewoźników Drogowych (UNTRR), włoskiej Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali (FIAP), austriackiego stowarzyszenia WKÖ oraz Element Energy France (spółka Grupy ERM). Projekt będzie koordynowany przez SINTEF, czołowy norweski instytut zajmujący się technologiami wodorowymi. H2Accelerate TRUCKS jest wspierana także przez dostawców infrastruktury energetycznej, w tym Shell, TotalEnergies i Everfuel.

Projekt pozwoli sfinansować wprowadzenie do eksploatacji w całej Europie 150 samochodów ciężarowych zasilanych ogniwami paliwowymi w latach 2025-2030. Przyczyni się to do rozwoju technologii niezbędnej do uruchomienia seryjnej produkcji takich pojazdów przez trzech czołowych producentów w drugiej połowie bieżącej dekady. W pierwszym etapie będą to maksymalnie 44‑tonowe pojazdy w konfiguracji 4x2 lub 6x2, o zasięgu co najmniej 600 kilometrów.

30 mln euro dofinansowania 

Finansowanie w wysokości 30 mln euro przyznane przez Clean Hydrogen Partnership umożliwi skoordynowane wdrożenie ciężkich, zeroemisyjnych pojazdów napędzanych ekologicznie wytwarzanym wodorem, a tym samym zbliżenie się do celu, jakim jest zeroemisyjny transport. Samochody będą wprowadzane do eksploatacji u wybranych klientów poszczególnych marek i testowane w warunkach rzeczywistych przez kilka lat, co pozwoli wykazać i ocenić wydajność takiego napędu w aspekcie technicznym i ekonomicznym. Wyniki uzyskane w projekcie posłużą za podstawę do wdrażania samochodów ciężarowych zasilanych ogniwami paliwowymi na większą skalę w kolejnych latach.

- Cieszymy się, że możemy zapewnić wsparcie finansowe dla projektu H2Accelerate TRUCKS – flagowego przedsięwzięcia, które utoruje drogę do komercjalizacji wodorowego transportu drogowego w Europie. Tak się składa, że 150 pojazdów, które trafią do eksploatacji w ramach tego projektu, będzie korzystało z coraz większej sieci stacji tankowania wodoru, rozbudowywanej również w ramach projektu H2Accelerate Inaugural Station Deployment, który uzyskał wsparcie finansowe z UE. Na przykładzie obu projektów widzimy jak różne programy finansowania mogą wspólnie przyczynić się do przyspieszenia realizacji wodorowego ekosystemu transportu drogowego w Europie - powiedział Bart Biebuyck, dyrektor wykonawcy Clean Hydrogen Partnership. 

- Grupa Iveco nie po raz pierwszy jest pionierem na niezbadanym terytorium – tak jak ma to miejsce już od 20 lat w przypadku napędów alternatywnych. Wodór jest fascynującym wektorem energetycznym dla zrównoważonej przyszłości pojazdów ciężarowych. Technologia ta oferuje najlepszy kompromis między zasięgiem, ładownością i czasem uzupełniania zapasu nośnika energii. Dzisiaj z dumą, wspólnie z partnerami, podejmujemy się realizacji przełomowego projektu H2Accelerate TRUCKS, a dzięki finansowemu wsparciu ze strony Clean Hydrogen Partnership wymiernie uczestniczymy w przygotowywaniu gruntu dla technicznej i komercyjnej wykonalności długodystansowych przewozów ciężarowych samochodami na wodór - dodał Giandomenico Fioretti, dyrektor ds. rozwoju biznesu w segmencie alternatywnych napędów w IVECO Truck. 

Osiem nowych stacji tankowania  

Z projektem H2Accelerate TRUCKS powiązany jest projekt H2Accelerate Inaugural Station Deployment (ISD). Jak ogłoszono już we wrześniu 2022 r., oferta ta zwyciężyła w konkursie Connecting Europe Facility Alternative Fuels Infrastructure Funding, a przyznane środki pozwolą na zbudowanie ośmiu stacji tankowania wodoru we Francji i Holandii.

Każda z tych stacji będzie miała większą wydajność (>1 tona/dzień) niż obecnie działające publiczne stacje tego typu. Najwyższy poziom dyspozycyjności ma zapewnić układ N+1, czyli zdublowanie każdego elementu wyposażenia stacji na wypadek awarii któregokolwiek z nich. Stacje powstaną wzdłuż kluczowych korytarzy transportowych TEN-T, aby były jak najłatwiej dostępne dla kierowców poruszających się głównymi autostradami.

Projekt H2Accelerate ISD jest pierwszą z serii planowanych inwestycji w budowę stacji tankowania wodoru, które powstają w Fazie 1 współpracy H2Accelerate. Podmioty uczestniczące w budowie infrastruktury H2Accelerate zamierzają w przyszłości kontynuować inicjatywę poprzez budowę kolejnych stacji wzdłuż korytarzy transportowych łączących Skandynawię z północą Włoch. Stacje będą obsługiwać coraz liczniejszą flotę wodorowych samochodów ciężarowych, w tym także eksploatowanych w ramach projektu H2Accelerate TRUCKS.

Zsynchronizowane wdrażanie 

Zatwierdzenie finansowania projektów ze środków Clean Hydrogen Partnership oraz Connecting Europe Facility świadczy o wysokim stopniu dojrzałości planów oraz strategicznym znaczeniu rozwijania wodorowego sektora transportu drogowego w Europie. Finansowanie powinno umożliwić zsynchronizowane wdrożenie zarówno pojazdów ciężarowych, jak i infrastruktury ich tankowania, a więc likwidację barier napotykanych zwykle przez pionierów angażujących się w tak złożone przedsięwzięcia. Gęstniejąca sieć projektów finansowanych z różnych źródeł przyspieszy budowę całego wodorowego łańcucha wartości.

W ramach H2Accelerate możliwa będzie synchronizacja technologiczna, geograficzna i czasowa wdrażania samochodów ciężarowych zasilanych ogniwami paliwowymi i infrastruktury tankowania wodoru. Zapewni to bezpieczeństwo zaopatrzenia użytkowników w paliwo i obniży ryzyko wielkoskalowych inwestycji dla producentów pojazdów i dostawców infrastruktury. Związany z tym rozwój technologii i standardów przygotuje grunt dla szerszego korzystania z wodorowych samochodów ciężarowych w całej Europie i ostatecznie pełnej industrializacji sektora wodorowego transportu drogowego.

H2Accelerate jest umową o współpracy między jej uczestnikami w następujących obszarach:

  • zabieganie o publiczne wsparcie w zakresie finansowania wczesnych przedkomercyjnych projektów służących aktywizacji rynku w kierunku masowej skali;
  • komunikowanie technicznej i komercyjnej wykonalności wdrożenia wodorowego transportu ciężarowego w pełnej skali;
  • prowadzenie rozmów z politykami i organami regulacyjnymi w celu zachęcenia do wprowadzania polityki wsparcia zrównoważonego i szybkiego uruchomienia rynku długodystansowego przewozu towarów zeroemisyjnymi samochodami ciężarowymi.