Organizator:

Rada ds. Wodoru i Bank Światowy o wykorzystaniu surowców w produkcji czystego H2

Podziel się

Europejska Rada ds. Wodoru (Hydrogen Council) oraz Bank Światowy (World Bank Group) opublikowały nowy raport pt. „Wystarczalność, zrównoważony rozwój i obieg materiałów krytycznych dla czystego wodoru”, analizujący surowce wykorzystywane w łańcuchu wartości wodoru, ze szczególnym uwzględnieniem metali.

Jak piszą autorzy nowego raportu, skalując rozwiązania technologiczne do walki ze zmianami klimatycznymi, trzeba zapewnić, aby krytyczne surowce wykorzystywane do ich produkcji były wystarczające, zrównoważone i podlegały obiegowi zamkniętemu. Dostępność metali szlachetnych i innych surowców krytycznych jest bowiem w coraz większym stopniu przedmiotem obaw, biorąc pod uwagę potrzebę zwiększenia skali rozwiązań w zakresie dekarbonizacji.

- Nasz nowy raport to kolejna strzała w naszym kołczanie, aby wytyczyć zrównoważoną ścieżkę produkcji materiałów niezbędnych do zwiększenia skali czystego wodoru i osiągnięcia globalnej transformacji energetycznej - skomentował Demetrios Papathanasiou, globalny dyrektor ds. energii i wydobycia w Banku Światowym. 

Badanie opierało się na danych zebranych przez Radę ds. Wodoru wśród członków tej organizacji w ramach procesu obejmującego wszystkie istotne i potencjalnie krytyczne surowce wykorzystywane w łańcuchu wartości wodoru.

Kluczowym wnioskiem płynącym z badania jest to, że skala surowcowego wpływu technologii wodorowych i ogniw paliwowych jest niewielka, zarówno w stosunku do skali obecnego zapotrzebowania na surowce krytyczne, jak i perspektywie prognozowanego popytu związanego z transformacją energetyczną.

Nie oznacza to jednak, że należy ignorować skalę wykorzystania surowców krytycznych w łańcuchu wartości wodoru. Przyjęcie ram, takich jak Climate-Smart Mining Framework Grupy Banku Światowego, może pomóc w zarządzaniu wykorzystaniem surowców krytycznych we wdrażaniu wodoru i ogniw paliwowych, a także w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw kluczowych surowców krytycznych potrzebnych do wdrożenia wodoru. 

- Bliska współpraca między sektorami wodoru i wydobycia będzie potrzebna do utrzymania łańcucha dostaw i ostatecznie zapewnienia udanego przejścia na gospodarkę niskoemisyjną - powiedział Tom Linebarger, prezes Cummins Inc. oraz współprzewodniczący Rady ds. Wodoru.  

Kolejnym pozytywnym wnioskiem płynącym z raportu jest to, że minerały i metale niezbędne do wykorzystania czystych technologii wodorowych będą prawdopodobnie dostępne w wystarczających ilościach, a więc będą mogły być pozyskiwane w sposób zrównoważony i mogą stać się częścią gospodarki o obiegu zamkniętym, charakteryzującej się wysokim procentem odzysku surowców wtórnych. Fakty te, w połączeniu z międzynarodową współpracą w zakresie dostaw surowców krytycznych, są dobrą wiadomością dla wodoru.

W raporcie podkreślono również, że w niektórych przypadkach, takich jak np. platyna, popyt na minerały z przemysłu wodorowego może w rzeczywistości złagodzić stres, który może wystąpić wraz ze spadkiem popytu ze strony obecnych zastosowań. To oznaczałoby wsparcie dla przemysł i utrzymania miejsc pracy, które obecnie są, zwłaszcza w południowej Afryce.

Warto zauważyć, że największe bezwzględne zapotrzebowanie na surowce krytyczne, w tym aluminium, cynk, miedź i nikiel, pochodzi z rozbudowy niezbędnych mocy wytwórczych energii odnawialnej (technologie wiatrowe, słoneczne i akumulatorowe). W związku z tym wszyscy dostawcy rozwiązań będą wywierać presję, aby tę intensywność zmniejszyć.

- Przyszła presja na surowce spowodowana technologiami wodorowymi, chociaż sama w sobie nie jest krytyczna, musi być rozpatrywana w kontekście ogólny przyszły popyt na te materiały. Innowacje będą nadal zmniejszać materiałochłonność technologii wodorowych - uznał Yoshinori Kanehana, prezes Kawasaki Heavy Industries, Ltd. i współprzewodniczący Rady ds. Wodoru.

Raport analizuje również wpływ na środowisko (emisje gazów cieplarnianych) oraz ślad wodny, wynikające z pozyskiwania materiałów potrzebnych do produkcji i zużycia czystego wodoru. Podczas gdy w skali makro ogólny ślad klimatyczny i wodny będzie prawdopodobnie niewielki w porównaniu z innymi sektorami, to - aby czysty wodór mógł w pełni odgrywać swoją rolę w walce ze zmianą klimatu - nadal należy go minimalizować poprzez przyjmowanie zrównoważonych praktyk i polityk. Kluczowe z nich to zwiększone wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu, innowacje w projektowaniu w celu zmniejszenia intensywności wykorzystania materiałów oraz przyjęcie polityk Banku Światowego w ramach programu Climate-Smart Mining Framework.

Pełny raport na temat wystarczalności, zrównoważonego rozwoju i obiegu materiałów krytycznych dla czystego wodoru znajduje się TUTAJ