Organizator:

Rada Wodorowa - ostatni krok przed wodorową transformacją

Podziel się

Ponad 150 światowych liderów biznesu w globalnej gospodarce wodorowej zebrało się na regionalnym spotkaniu dyrektorów generalnych Rady Wodorowej, które odbyło się kilka dni tremu w Brukseli, aby zwrócić uwagę Unii Europejskiej na jej pozycję na globalnej mapie wodorowej.

Spotkanie w głównej siedzibie polityki klimatyczno-energetycznej UE dotyczyło ścieżek przyspieszenia wdrażania wodoru w UE, a także importu wodoru i pochodnych z krajów trzecich. W obliczu bezprecedensowego kryzysu energetycznego, który stanowi ogromne wyzwanie w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i przystępności cenowej w perspektywie krótko- i średnioterminowej, Europa znajduje się w punkcie zwrotnym dla swojej przyszłości wodorowej i zerowej emisji netto. Jak uznali politycy, bardziej niż kiedykolwiek przejście od strategii i ogłoszeń do inwestycji w wodór i energię odnawialną jest kluczem do zapewnienia bardziej odpornej przyszłości energetycznej dla regionu.

Wodór coraz bliżej rynku

- Od wielu lat mam silne przeczucie, że wodór będzie towarem energetycznym przyszłość w sektorze energetycznym. Wodór jest teraz tak blisko rynku. Musimy zrobić ostatni krok – mówił w przemówieniu na żywo do zgromadzonych członków Rady Wodorowej Frans Timmermans, wiceprezes wykonawczy Europejskiego Zielonego Ładu w Komisji Europejskiej.

Obecnie niepewność regulacyjna w Europie powoduje, że ponad 95% inwestycji w wodór czeka na ostateczną decyzję inwestycyjną. Uczestnicy omówili kluczowe bariery i czynniki umożliwiające realizację ambicji wodorowych Europy określonych w planie REPowerEU, a także strategii integracji systemów wodorowych i energetycznych UE. W szczególności omówili istniejące i przyszłe instrumenty wsparcia służące stymulowaniu rodzimej produkcji i importu wodoru, takie jak H2Global i Europejski Bank Wodoru, a także bieżące prace Rady Wodorowej nad mapą drogową certyfikacji wodoru.

- Nawet, jeśli czasami wydaje nam się, że sprawy nie idą wystarczająco szybko, a niekiedy zgadzam się z tym stwierdzeniem, wykonaliśmy już ogromną pracę w ciągu ostatnich trzech lat. Wodór jest teraz na czele naszego programu Europejskiego Zielonego Ładu. Ale powinniśmy również umieścić wodór na pierwszym miejscu programu ekologicznego wyjścia z pandemii. Od barbarzyńskiej inwazji Putina na Ukrainę wodór musi również odgrywać kluczową rolę w naszej transformacji energetycznej – kluczową rolę w tworzeniu europejskiej suwerenności energetycznej i odzwyczajaniu nas od uzależnienia od rosyjskich paliw kopalnych – dodał Timmermans. - O to właśnie chodzi w RepowerEU. Wiecie, że do 2030 roku chcemy uzyskać 20 mln ton odnawialnego wodoru: 10 mln ton unijnej produkcji i 10 mln ton z importu. Brzmi bardzo ambitnie i jest to ambitne. Ale nadzwyczajne okoliczności wymagają nadzwyczajnych rozwiązań.

Global Hydrogen Flows

Najnowszy raport Rady Wodorowej – „Global Hydrogen Flows” - pokazuje potencjał ogromnego wzrostu efektywności kosztowej, który można uwolnić dzięki transgranicznemu handlowi wodorem i pochodnymi, obniżając koszt dostaw wodoru o 25%, czyli nawet o 6 bilionów dolarów do roku 2050.

 „Global Hydrogen Flows” to najnowszy raport Rady Wodorowej pokazujący, że nie ma rozwiązania problemu zmian klimatycznych bez wodoru. Wzmacnia on potrzebę pilnych działań ze strony sektora publicznego i prywatnego, aby przejść od propozycji projektów do ich realizacji. Postęp w rozwoju globalnego handlu transgranicznego wodorem i pochodnymi ma kluczowe znaczenie dla dopasowania puli popytu do opłacalnych dostaw z regionów bogatych w odnawialne źródła energii.

- To była świetna okazja do nawiązania kontaktu z kluczowymi liderami w gospodarce wodorowej i podzielenia się znaczeniem przyspieszenia wdrożenie finansowania wodorowego w Europie w celu promowania niezależności energetycznej. Rządy regionalne znacznie inwestują w gospodarkę wodorową, a to spotkanie pokazało, że również firmy są gotowe do podjęcia działań i współpracy, aby ta ekscytująca przyszłość mogła się urzeczywistnić - powiedział Tom Linebarger, prezes wykonawczy i prezes zarządu Cummins Inc. oraz współprzewodniczący Rady Wodorowej.  

Yoshinori Kanehana, prezes Kawasaki Heavy Industries, Ltd. i współprzewodniczący Rady ds. Wodoru, dodał - Jestem naprawdę przekonany, że koncentracja na branży w połączeniu z rosnącymi zachętami politycznymi ze strony rządów i zharmonizowanymi globalnymi regulacjami dotyczącymi łańcuchów dostaw wodoru, utorują drogę dla nowej, czystej energii dla świata, z korzyścią dla naszego środowiska i dla zrównoważonej przyszłości następnych pokoleń.

- Jestem bardzo dumny widząc, że 30% projektów planowanych na całym świecie w zakresie produkcji odnawialnego wodoru znajduje się w Europie. Ale obawiam się, że zaledwie mniej niż 10% podjęło ostateczną decyzję inwestycyjną. Tak więc przez następne dwa lata moim celem jest pomóc wam w znacznie szybszym podejmowaniu tych decyzji – tłumaczył Timmermans.

Europejski Bank Wodoru

Ogłosił też, że UE zaczyna realizować jedno ze zobowiązań w ramach planu RePower, a więc powołanie do życia Europejskiego Banku Wodoru, co ma pomóc ugruntować rolę wodoru oraz wzmocnić strategię odejścia od rosyjskich paliw kopalnych.

- Kolejne zaproszenie na dużą skalę do Funduszu Innowacji zostanie ogłoszone 3 listopada, a jego łączny budżet wyniesie 3 mld euro. W jego ramach, po pierwsze, przeznaczymy 1 mld euro na elektryfikację oraz produkcję i wykorzystanie wodoru ze źródeł odnawialnych w przemyśle. Po drugie, będziemy dysponować budżetem 700 mln euro na produkcję w czystej technologii kluczowych komponentów do energii odnawialnej, magazynowania energii i wodoru ze źródeł odnawialnych. I wreszcie po trzecie, będziemy wspierać średniej wielkości projekty pilotażowe o głębokim potencjale dekarbonizacji. I na to mamy budżet 300 mln euro. Jeśli chcemy osiągnąć poziom 20 mln ton wodoru w ciągu ośmiu lat, będziemy musieli zrobić naprawdę dużo. Dlatego zobowiązaliśmy się do stworzenia Europejskiego Banku Wodoru. Powinien on zapewnić więcej środków finansowych, a także zmniejszyć ryzyko rynkowe w Europie, zarówno w przypadku wodoru produkowanego u nas, jak i importowanego. Dziś widzimy, jak wielu producentów wodoru czeka na sygnały od odbiorców, a odbiorcy czekają, aż producenci wodoru rozpoczną niezbędne inwestycje – podsumował Timmermans.

Faza pilotażowa funkcjonowania Banku rozpocznie się w przyszłym roku od programu kontraktów różnicowych w ramach Funduszu Innowacji, aby wesprzeć 100% luki kosztowej w porównaniu do szarego wodoru produkowanego w UE. Prowadzone są również dyskusje z partnerami i zainteresowanymi stronami na temat tego, jak najlepiej wspierać dostęp europejskich konsumentów do importu wodoru oraz wspierać powstawanie wczesnych hubów wodorowych w UE.

O Radzie Wodorowej

Rada Wodorowa to globalna inicjatywa kierowana przez dyrektorów generalnych, która skupia wiodące firmy o jednolitej wizji i długoterminowych ambicjach dotyczących wodoru w celu wspierania przejścia na czystą energię. Rada uważa, że ​​wodór ma do odegrania kluczową rolę w osiąganiu naszych globalnych celów w zakresie dekarbonizacji, pomagając w dywersyfikacji źródeł energii na całym świecie, wspierając innowacje biznesowe i technologiczne, jako siły napędowe długoterminowego wzrostu gospodarczego oraz dekarbonizację trudnych do ograniczenia sektorów.

Wykorzystując swój globalny zasięg do promowania współpracy między rządami, przemysłem i inwestorami, Rada zapewnia wytyczne dotyczące przyspieszenia wdrażania rozwiązań wodorowych na całym świecie. Działa również jako rynek biznesowy, skupiając zróżnicowaną grupę około 140 firm z ponad 20 krajów w całym łańcuchu wartości wodoru, w tym również duże międzynarodowe korporacje, innowacyjne MŚP oraz inwestorów.

 

Fot. Frans Timmermans/@TimmermansEU/Tweeter