Organizator:

SESJA Możliwości współpracy państw basenu Morza Bałtyckiego na rzecz budowy zintegrowanego rynku wodoru

Podziel się

 SESJA

Możliwości współpracy państw basenu Morza Bałtyckiego
na rzecz budowy zintegrowanego rynku wodoru

Poznań, MTP, PCC, Poziom 2, Sala Ziemi A

24.04.2024, godz. 13:30-14:20

Kraje basenu Morza Bałtyckiego stoją w obliczu unikalnych szans rynkowych, związanych z rozwojem gospodarki wodorowej. Wysoki potencjał źródeł odnawialnych, w tym w szczególności farm wiatrowych offshore pozwala na produkcję znacznej ilości energii elektrycznej, wartość której zwiększyć można poprzez możliwość jej magazynowania oraz dystrybucji do odbiorców po dostępnych kosztach.

Wodór pozwala na zmagazynowanie nadwyżek energii oraz ich redystrybucję na nowe rynki zbytu. Wyzwaniem są inicjowane, wielkoskalowe projekty infrastrukturalne - międzynarodowy projekt przesyłu wodoru od Finlandii, przez kraje Bałtyckie, do Niemiec, a także projekty magazynowania wodoru w kawernach solnych. Pochodne zielonego wodoru, takie jak e-amoniak czy e-metanol, stanowią dodatkowy potencjał do rozwoju współpracy handlowej pomiędzy krajami basenu Morza Bałtyckiego.

Jakie nowe możliwości rozwoju powstają w perspektywie międzynarodowej współpracy krajów nadbałtyckich w budowaniu zintegrowanego rynku wodoru? Jakie wyzwania należy podjąć i jakim oczekiwaniom muszą sprostać politycy w poszczególnych krajach?

Debata parlamentarna została zainicjowana przez platformę Baltic Sea Region Hydrogen Council, zrzeszającą podmioty z krajów regionu. Baltic Sea Region Hydrogen Council stawia sobie za cel rozwój gospodarki wodorowej poprzez międzynarodową kolaborację, rozpowszechnianie wiedzy i inicjowanie wspólnych przedsięwzięć.

W debacie wezmą udział przedstawiciele krajów regionu, zaproszeni przez Baltic Sea Region Hydrogen Council.

Program wydarzeń 2024 Rejestracja i bilety Mapa terenu