Organizator:

Surowce krytyczne dla transformacji energetycznej i dekarbonizacji - tematem sesji podczas H2POLAND & NetZero Forum

Podziel się

 SESJA

Surowce krytyczne dla transformacji energetycznej i dekarbonizacji

Dekarbonizacja gospodarki wymaga fundamentalnych zmian w sposobie, w jaki społeczeństwo dostarcza, transportuje i zużywa energię. Odejście od stosowania paliw kopalnianych, nie może być procesem, który ma pozbawić ludzkość paliw, energii czy obniżyć jakość życia, ale przebiegać w sposób planowany, zrównoważony oraz bezpieczny. Należy zdać sobie sprawę z faktu, że taka transformacja wymagać będzie znacznego zwiększenia mocy produkcyjnych czy wydobycia w obszarach, które do tej pory nie były kluczowe.

Nowe technologie wytwarzania, przesyłu i magazynowania energii oraz rozwój tych już dojrzałych zwiększy zapotrzebowanie na szereg surowców określanych obecnie jako krytyczne. W ramach sesji chcemy przybliżyć zagadnienia związane z dyrektywą CRM, wyzwaniami w obszarze surowców krytycznych niezbędnych dla transformacji energetycznej.

- Podczas sesji chcemy również zwrócić uwagę na fakt że bezpieczeństwo surowcowe wymaga zasadniczego wzrostu udziału technologii recyklingu w łańcuchy dostaw surowców krytycznych. W sesji wezmą udział eksperci z obszaru wydobycia i zastosowań surowców krytycznych, recyklingu oraz bezpieczeństwa strategicznego - zaznacza Robert E. Przekop, Ph.D., D. Sc., Prof. UAM.

Organizator sesji

 

Partner merytoryczny sesji