Organizator:

TÜV SÜD Polska Partnerem Merytorycznym I Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych H2POLAND

Podziel się

H2POLAND to pierwsze tak duże wydarzenie w Polsce w całości poświęcone technologiom wodorowym. 17 i 18 maja 2022 roku Poznań zamieni się w wodorową stolicę Polski. Przedstawiciele rządu, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, innowatorzy, środowisko nauki oraz podmioty otwarte na nowoczesne, przyjazne środowisku technologie spotkają się, aby rozmawiać na tematy najistotniejsze dla budowy gospodarki wodorowej.

TÜV SÜD jest światowym dostawcą usług w obszarze jakości, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Od ponad 150 lat specjaliści z TÜV SÜD zaznaczają swój wkład w kolejne transformacje technologiczne. Po czasach pary, elektryczności i komputerów TÜV SÜD jest zaufanym partnerem biznesowym, skoncentrowanym na nowych technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach czwartej rewolucji przemysłowej, coraz mocniej napędzanej wodorem.

TÜV SÜD Polska angażuje się w projekty związane z transformacją paliwową i zastosowaniem wodoru jako paliwa w transporcie prywatnym i publicznym. Eksperci z TÜV SÜD Polska przygotowali wiele analiz, ekspertyz i studiów wykonalności, pracowali także nad porozumieniem sektorowym na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Dokument został sygnowany w październiku 2021 roku i jest elementem wykonawczym Polskiej Strategii Wodorowej. Pod koniec 2021 roku TÜV SÜD Polska podpisał list intencyjny w sprawie powołania pierwszej w Europie Rolniczej Doliny Wodorowej.– To prawda, że Polska jest dziś jednym z głównych producentów wodoru, nie zapominajmy jednak, że aby wodór mógł znaleźć szerokie zastosowanie, konieczne jest przygotowanie do tego odpowiedniej infrastruktury a przede wszystkim wprowadzenia odpowiednich zmian prawnych. Wierzę, że wydarzenia takie jak H2POLAND będą kamieniami milowymi dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w produkcję i wykorzystywanie wodoru – mówi Paweł Piotrowicz, ekspert TÜV SÜD Polska ds. energii i technologii wodorowych. Firma oferuje kompleksowe usługi skierowane dla całego łańcucha wartości gospodarki wodorowej oraz wszystkich sektorów wspierających związanych z bezpieczeństwem, administracją i usługami eksperckimi. – Choć 2050 rok może wydawać się odległą perspektywą, to jednak przy ilości zmian, jakie czekają nas na drodze do nowoczesnej i neutralnej dla klimatu gospodarki, czasu jest naprawdę mało. Jestem przekonana, że dzięki Partnerom takim jak TÜV SÜD Polska Forum H2POLAND będzie nie tylko wartościowym merytorycznie wydarzeniem, ale realnym katalizatorem przemian – przekonuje Joanna Kucharska, dyrektor grupy produktów Grupy MTP.

Tematyka H2POLAND wpisuje się w koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu, który w istotnej mierze będzie opierał się na rozwoju technologii wodorowych. Sesje poświęcone bezpieczeństwu  wykorzystania wodoru, certyfikacji oraz świadectwom pochodzenia poprowadzą eksperci z TÜV SÜD Polska.

I Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND, odbędzie się w dniach 17-18 maja 2022 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.