Organizator:

UE i Japonia zacieśniają współpracę w dziedzinie wodoru

Podziel się

Unia Europejska  i Japonia zacieśniły dziś współpracę w dziedzinie wodoru, podpisując porozumienie o współpracy z myślą o stymulowaniu innowacji i rozwoju międzynarodowego rynku wodoru. Jako pionierzy technologii wodorowej UE i Japonia będą współpracować, aby produkcja, transport, magazynowanie, dystrybucja i wykorzystanie odnawialnego i niskoemisyjnego wodoru oraz handel tym materiałem były zrównoważone i opłacalne.

Współpraca przyczyni się do ustanowienia opartego na zasadach i przejrzystego światowego rynku wodoru, bez zakłóceń w handlu i inwestycjach. Porozumienie o współpracy zostało podpisane w Tokio przez komisarz do spraw energii Kadri Simson oraz japońskiego ministra gospodarki, handlu i przemysłu Yasutoshi Nishimurę.

Obie strony zobowiązały się już do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. i do przyspieszenia przejścia na czystą energię, jak określono w zielonym sojuszu UE-Japonia. Wodór może mieć decydujące znaczenie zarówno dla powodzenia transformacji ekologicznej, jak i dla bezpieczeństwa energetycznego.

W porozumieniu określono szereg obszarów, w których rządy, podmioty przemysłowe, instytucje badawcze i władze lokalne w UE i Japonii będą zachęcane do współpracy. Są to między innymi:

  • polityki, regulacje, zachęty i dotacje, w tym na szczeblu międzynarodowym, w celu wypracowania wspólnych norm i certyfikacji;
  • najlepsze praktyki i wyciągnięte wnioski w zakresie badań, rozwoju, zastosowań i projektów demonstracyjnych w dziedzinie odnawialnego i niskoemisyjnego wodoru;
  • opracowywanie projektów, w tym w kontekście wielostronnych inicjatyw współpracy, również z myślą o wspieraniu innych krajów na całym świecie;
  • edukacja, podnoszenie kwalifikacji i nabywanie nowych kwalifikacji oraz kształcenie i szkolenie zawodowe, w tym poprzez wymiany.

UE i Japonia prowadzą bardzo zaawansowany dialog energetyczny, który obejmuje takie tematy jak bezpieczeństwo energetyczne, morska energia wiatrowa, skroplony gaz ziemny (LNG), struktura rynku energii elektrycznej, technologie energetyczne i energia jądrowa. Obie strony wyznaczyły długoterminowe ambitne cele osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., a także omawiana jest ściślejsza współpraca w zakresie emisji metanu. Na szczycie UE-Japonia w maju 2021 r. ustanowiono zielony sojusz, w ramach którego wodór uznano za kluczowy obszar przyszłej współpracy.

- Dzisiejsze porozumienie potwierdza zaangażowanie UE i Japonii na rzecz współpracy w dziedzinie wodoru, który ma kluczowe znaczenie zarówno dla naszych celów klimatycznych, jak i bezpieczeństwa energetycznego. To porozumienie o współpracy stanowi ważny krok w kierunku pogłębienia współpracy UE z Japonią w dziedzinie energii, która opiera się na wspólnych wartościach i interesach. Z niecierpliwością oczekuję pierwszych konkretnych wyników tej współpracy w nadchodzących miesiącach i latach - powiedział Kadri Simson, komisarz do spraw energii.