Organizator:

W Szczecinie powstanie Zachodniopomorska Dolina Wodorowa

Podziel się

Nawiązanie współpracy oraz podjęcie działań zmierzających do budowy i rozwoju gospodarki wodorowej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego, to główne cele powołania Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej. To kolejna, po Śląskiej, Dolnośląskiej, Podkarpackiej, Pomorskiej, Wielkopolskiej i Mazowieckiej, dolina wodorowa, która działać będzie w Polsce.

 

 

W podpisaniu listu intencyjnego, które zostało zorganizowane z inicjatywy Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego 28 listopada 2022 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, udział wzięli m.in. minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, wiceminister i Główny Konserwator Przyrody Małgorzata Golińska oraz wiceminister i pełnomocnik rządu ds. OZE, Ireneusz Zyska. 

Jak podkreśliła Anna Moskwa, powołanie Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej świadczy o wzroście zainteresowania produkcji wodoru w Polsce.

- Dolina wodorowa w Szczecinie jest już faktem, a podpisane dziś dokumenty pozwolą tylko na jeszcze większy rozwój tego sektora w regionie – zaznaczyła.

Minister Moskwa wyjaśniła także, że współpraca strony rządowej z przedstawicielami branży energetycznej, świata nauki i organizacji pozarządowych jest kluczowa dla rozwoju tego regionu.

- Zachodniopomorskie to region skazany na sukces w produkcji wodoru. Jednak powodzenie doliny zależy także od współpracy, a jej powołanie pozwoli na przygotowanie wielu projektów wodorowych. Jak patrzymy na transformację i projekty wodorowe, to nie obawiamy się wyzwań technologicznych i finansowych. Tu mówimy często o kadrach, dlatego apelujemy o dobrą współpracę z administracją, uczelniami, branżą naukową czy przemysłem – powiedziała. - Mam przekonanie, że wszystkie nasze działania, zarówno te na poziomie regionalnym jak i centralnym, przyczynią się do globalnego wykorzystywania technologii wodorowych w wielu obszarach.

W trakcie konferencji głos zabrała także wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska, która zwróciła uwagę na cel tworzenia dolin wodorowych, którym jest integracja sektorów, znalezienie partnerów biznesowych oraz optymalizacja procesów i kosztów.

- Doliny wodorowe pozwolą na stworzenie łańcucha wartości związanych z gospodarką wodorową, tj. produkcja, transport, magazynowanie i końcowe zastosowanie wodoru w różnych sektorach gospodarki. Nasz region posiada największe zainstalowane moce odnawialne w porównaniu z pozostałymi województwami, dlatego mamy szansę być liderem w tym zakresie – mówiła Golińska.

Z kolei Pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska podkreślił, że wodór jest jednym z paliw przyszłości i będzie napędzać polską gospodarkę.

- Chcemy zachować pozycję Polski w produkcji wodoru. Obecnie jesteśmy na trzecim w Europie i piątym na świecie producentem wodoru. Jego głównym wytwórcą w tym regionie jest Grupa Azoty i jej zakład w Policach. Zachodniopomorskie – Szczecin, Świnoujście, Police, to region niewątpliwie bogaty w możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo energia z morskiej energetyki wiatrowej ma ogromny potencjał do produkcji wodoru – podsumował Zyska.

Prace nad powołaniem Zachodniopomorskiej Doliny wodorowej trwały ponad rok. Celem tej instytucji będzie zintensyfikowanie współpracy podmiotów zaangażowanych w wodorowy rynek i popularyzacja wiedzy na temat technologii wodorowych oraz wykorzystania wodoru, a także pokazanie potencjału, jakim dysponuje w tej kwestii region. 

Zachodniopomorską Dolinę Wodorową tworzą takie podmioty, jak m.in. Azoty i ich firmy zależne Azoty Police, Azoty Polyolefins, a także Port Morski Police, Enea, Enea Operator. Wśród sygnatariuszy znaleźli się także Wojewoda Zachodniopomorski, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Morska w Szczecinie, Politechnika Koszalińska, Sieć Badawcza Łukasiewicz. Dolina ma bazować na produkcji i wykorzystaniu zero- i niskoemisyjnego wodoru, zaś strony porozumienia mają wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, by podjąć współpracę i stworzyć otoczenie biznesowe, technologiczne oraz badawczo-rozwojowe dla dalszego rozwoju doliny.

Tomasz Hinc, prezes Azotów, mówił podczas konferencji o kluczowej infrastrukturze mogącej przyczynić się do rozwoju rynku wodoru w Polsce, do której zaliczył przede wszystkim porty. Port Morski Police, w przeciwieństwie np. do portów w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu czy w Szczecinie, zlokalizowany jest w sporej odległości od dużych skupisk ludzkich, co pozwala mu świadczyć usługi związane z ładunkami niechętnie widzianymi w pobliżu miast. To właśnie powinno pozwolić mu w przyszłości na dalszy rozwój. Jak mówił Hinc, Port Morski Police ma szanse stać się hubem surowcowym, obejmującym zielony wodór i zielony amoniak. Hinc Przypomniał także, że od 2023 r. grupy Azoty Police i Azoty Polyolefins będą mogły produkować łącznie ponad 120 tys. ton wodoru rocznie.

- Zachodniopomorskie, jako lider i główny producent w Polsce energii z OZE – to właściwe miejsce i naturalny potencjał do rozwoju projektów wodorowych – powiedział z kolei Paweł Majewski, prezes Enei. – W regionie realizowanych jest wiele inicjatyw i badań naukowych w zakresie poszukiwania i wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Wodór obok atomu staje się pożądanym paliwem przyszłości, obiecującym źródłem, które ma szansę zostać jednym z kluczowych elementów transformacji energetycznej. Inicjując powstanie Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej, mamy swój udział w przybliżaniu Polski do neutralności klimatycznej, o którą walczymy dla kolejnych pokoleń.

- Specyfika Pomorza Zachodniego w połączeniu z kompetencjami naszych naukowców powodują, że doskonale rozumiemy wyzwania klimatyczne zarówno w kontekście przemysłowym, jak i środowiskowym. Najważniejszym współpracownikiem człowieka w fabryce przyszłości jest i będzie robot. W ramach badań, które prowadzimy m.in. modernizujemy maszyny i urządzenia pod kątem automatyki, projektujemy systemy telekomunikacyjne i energetyczne. Opracowujemy sieci przesyłu energii wykorzystujące bufor wodorowy oraz nowe generacje napędów elektrycznych. Aby Zachodniopomorska Dolina Wodorowa skutecznie zafunkcjonowała, niezbędne będą dalsze badania naukowe obejmujące ekologiczne technologie oraz współpraca z otoczeniem gospodarczym. Większość badań, które prowadzimy ukierunkowane są na rozwój zielonej technologicznie Polski – dodał Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, dr hab. inż. Jacek Wróbel. 

Fot. MKiŚ