Organizator:

Wodór a bezpieczeństwo

Podziel się

Wodór stanowi czynnik umożliwiający powstanie zeroemisyjnego transportu i nowoczesnych technologii energetycznych oraz paliwowych. Nie należy jednak zapominać, że wodór stanowi pewne zagrożenie ze względu na swoje właściwości palne i wybuchowe. Podczas tego panelu prelegenci będą dyskutować na temat bezpieczeństwa wykorzystywania wodoru oraz systemów, które to bezpieczeństwo umożliwią.

Wodór a bezpieczeństwo


18.05.2022 | 13:10-14:00
SALA B

Wodór stanowi czynnik umożliwiający powstanie zeroemisyjnego transportu i nowoczesnych technologii energetycznych oraz paliwowych. Nie należy jednak zapominać, że wodór stanowi pewne zagrożenie ze względu na swoje właściwości palne i wybuchowe. Musi być prawidłowo eksploatowany, muszą być stosowane odpowiednie materiały, być opracowane procedury postepowania, stosowane odpowiednie zabezpieczenia. Aby nie dopuścić do niebezpiecznych zdarzeń konieczna jest profilaktyka w postaci odpowiednich procedur, prawidłowych projektów i system szkoleń. W Polsce tworzone są dopiero odpowiednie przepisy i instrukcje.Jak nowoczesne technologie pomagają wykrywać wycieki wodoru? Jak budować kompetencje i przygotować kadry do zapewnienia bezproblemowej pracy instalacji wodorowych?

Prowadzący

Artur Labus, TÜV SÜD Polska

W panelu udział wezmą:

  • Paweł Smoliński, Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Urząd Dozoru Technicznego
  • Aleksandra Tracz-Gburzyńska, Kierownik ds. bezpieczeństwa, SES HYDROGEN S.A
  • Paweł Grzejszczak, Kancelaria Prawna DZP
  • Rafał Frączek, Eco Konsult
  • Jakub Pikulski, STASTO
BILETY PROGRAM PRELEGENCI