Organizator:

Wodór dla samorządu. Czy wodór może wygrać wybory?

Podziel się

Zastosowanie wodoru na poziomie samorządów to nie tylko kwestia jego zastosowania w komunikacji publicznej czy w pojazdach miejskich (śmieciarki, zamiatarki ulic), ale także wodór może stanowić element polityki energetycznej – magazynowanie i przetwarzanie energii, ciepłownictwo. Kwestie zeroemisyjności związane z pakietem „Fit for 55” oraz odejście od paliw kopalnych – także w kontekście agresji Rosji na Ukrainę – zmusi samorządy do modyfikacji podejścia we wspomnianych kwestiach.

Wodór dla samorządu. Czy wodór może wygrać wybory?


18.05.2022 | 11:15-12:00
SALA A

Czy samorządy są gotowe do budowania nowych modeli biznesowych? Jakie bariery – poza ceną wodoru oraz ceną pojazdów wodorowych – definiujemy w kontekście wdrożenia gospodarki wodorowej na poziomie lokalnym? Czy istnieje możliwość redefinicji podejścia do organizacji systemu komunikacji? Czy jesteśmy w stanie budować lokalne „eco-systemy” w oparciu o technologie wodorowe? I czy samorządy mogą odgrywać rolę „animatora” w kreowaniu gospodarki wodorowej?

Na takie pytania będziemy szukać odpowiedzi podczas panelu „Wodór dla samorządu”. Pojawią się też w kwestie związane z zastosowaniem wodoru w polskiej wsi, będziemy się zastanawiać jak prowadzić kampanię edukacyjną dla lokalnych społeczności by z jednej strony zdefiniować nieuchronność zmian – koniec z możliwością korzystania z węgla oraz jak szukać elementów motywacyjnych do wdrażania lokalnej gospodarki wodorowej.

Prowadzący

Tomasz Pelc, Nexus Consultants Sp. z o.o.

W panelu udział wezmą:

  • Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej
  • Piotr Korytkowski, Prezydent Miasta Konina
  • Katarzyna Gruszecka-Spychała, Wiceprezydent Miasta Gdynia
  • Józef Zajkowski, Wójt Gminy Sokoły
BILETY PROGRAM PRELEGENCI