Organizator:

Wodorowe autobusy wkrótce pojawią się na ulicach Poznania

Podziel się

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozytywnie rozpatrzył wniosek miasta Poznań o dotację na zakup autobusów wodorowych. Będzie to największa taka flota w Polsce.

Od 4 do 18 stycznia 2021 trwał nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny” (Faza I). Celem programu prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie. 

W ramach bezzwrotnego dofinansowania lub pożyczki można było wnioskować o zakupy lub leasingi dotyczące:

  • autobusów elektrycznych (do 80% dofinansowania)
  • autobusów elektrycznych – wodorowych (do 90% dofinansowania)
  • trolejbusów (do 80% dofinansowania)
  • w ramach zakupów taborowych można uzyskać dofinansowanie także na szkolenie kierowców i mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów
  • modernizacji i / lub budowy infrastruktury pozwalającej na obsługę i prawidłowe użytkowanie nabytych / leasingowanych pojazdów, w tym w szczególności punktów ładowania lub tankowania wodoru wraz z niezbędną dla ich funkcjonowania infrastrukturą towarzyszącą albo siecią trakcyjną (do 50% dofinansowania)

Wnioski o finansowanie pojazdów na wodór złożyły miasta: Poznań, Włocławek oraz Chełm. Z kolei Trójmiasto starało się o wodorowe trolejbusy.

Poznań otrzymał dotację na zakup 25 autobusów wodorowych. - 68 milionów dotacji to prawie 73 proc. dofinansowania całego zakupu jakiego będzie musiał dokonać Poznań. Już niedługo, mam nadzieję, Poznań będzie najnowocześniejszym miastem transportowo w Polsce - poinformowała Jadwiga Emilewicz, posłanka PiS.

Powodzenie inwestycji zależy od dodatkowych kosztów oraz stworzenia odpowiedniej infrastruktury.

O pracach PKN ORLEN nad budową pierwszych w Polsce stacji tankowania wodoru pisaliśmy TUTAJ