Organizator:

Wodorowe Porozumienie 3 Seas Hydrogen Council zjednoczy europejskich liderów w drodze do zielonej transformacji

Podziel się

Już w najbliższy wtorek, 16 maja, podczas Forum H2POLAND 2023 przedstawiciele europejskich organizacji przystąpią do Porozumienia będącego pierwszą ponadnarodową inicjatywą wodorową państw Europy Środkowej i krajów bałtyckich.

Nawiązana współpraca przyczyni się do stworzenia wodorowej platformy służącej do wymiany doświadczeń i podejmowania wspólnych działań wspierających kraje i samorządy Europy Środkowej i Wschodniej na drodze do zielonej transformacji. 

3 Seas Hydrogen Council będzie poszukiwać synergii i możliwości współpracy na rzecz rozwoju gospodarki zeroemisyjnej, w której ważną rolę odgrywał będzie wodór. Jego członkowie widzą pilną potrzebę rozpoczęcia owocnego dialogu i wypracowania wspólnego stanowiska przed Komisją Europejską, Radą i Parlamentem Europejskim, a także przed innymi organizacjami i ośrodkami decyzyjnymi na poziomie regionalnym, europejskim i globalnym. 

Do Porozumienia przystąpi Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Estonia i Ukraina.

Dokument podpiszą przedstawiciele europejskich organizacji wodorowych w składzie

  • Vaclav Bystriansky, Czech Technological Hydrogen Platform (HYTEP) (Czechy)
  • István Lepsény, Hungarian Hydrogen Technology Association (Węgry)
  • Damian Mucha, Klaster Technologii Wodorowych (Polska)
  • Sven Parkel, Estonian Hydrogen Cluster (Estonia)
  • Paweł Piotrowicz, Hydrogen Poland (Polska)
  • Oleksandr Riepkin, Ukrainian Hydrogen Council (Ukraina)
  • Ján Weiterschütz, Slovak National Hydrogen Association (Słowacja)

Treść Porozumienia  

Świadomi skali wyzwań związanych z koniecznością przyśpieszonej przez globalne wydarzenia transformacji energetycznej, organizacje wodorowe reprezentujące państwa Europy Środkowej i kraje bałtyckie postanawiają odtąd działać wspólnie.     

Będziemy razem poszukiwać podobieństw i synergii a także komplementarnych możliwości współpracy na rzecz rozwoju gospodarki zeroemisyjnej, w której wodór będzie odgrywał istotną rolę.   

Nasz region łączy nie tylko wspólna, burzliwa historia, ale także zbliżona struktura energetyczna i ciepłownicza oraz podobne warunki klimatyczne, w tym duże różnice sezonowe, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na energię i ciepło. Wspólna jest dla nas także rola regionu jako bazy produkcyjnej dla gospodarek zachodu i całego świata.  

To wszystko sprawia, że dostrzegamy pilną konieczność, by nasze kraje zainicjowały procesy stałego dialogu, ustalania wspólnych stanowisk zwłaszcza wobec Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego.    

Tylko wspólnie możemy sprawić, by nasz głos był usłyszany i poważnie wzięty pod uwagę przez ośrodki decyzyjne UE.    

Liczymy też na rychłe dołączenie Ukrainy do Wspólnoty Europejskiej, co dodatkowo wzmocni nasz region. Już teraz cieszymy się, że organizacje ukraińskie przystępują do naszej inicjatywy.    

Wierzymy, że odbudowa Ukrainy będzie procesem wielkiej transformacji i chcemy te procesy wspierać, wspólnie budując wiedzę i doświadczenia.     

Nasza wspólna platforma dialogu pozwoli na budowanie dobrobytu w oparciu o zieloną reindustrializację, czyste środowisko, niezależność i bezpieczeństwo energetyczne na poziomie europejskim, regionalnym i lokalnym.   

Wierzymy, że ta inicjatywa wzmocni samorządyspowoduje napływ zielonego przemysłu, a co za tym idzie wzrost miejsc pracy, lokalny rozwój kompetencji i partycypacji obywatelskiej, a także przyczyni się do poprawy zdrowia publicznego poprzez eliminację zanieczyszczeń. 

Proponujemy, by nasze porozumienie skutkowało powołaniem platformy, którą nazwiemy 3 Seas Hydrogen Council, w której wszyscy uczestnicy będą mieli równe prawa a przewodnictwo będzie rotacyjne.  

Naszym celem jest dialog, odkrywanie możliwości naszych krajów jako wspólnego obszaru transformacji, oraz reprezentacja tej inicjatywy przed innymi organizacjami, instytucjami oraz ośrodkami decyzyjnymi zarówno na poziomie regionalnym, europejskim i światowym.