Organizator:

Zapraszamy na sesję "Paliwa syntetyczne"

Podziel się

Sesja

Paliwa syntetyczne

Wodór pozyskiwany z OZE jest „prawie” doskonałym sposobem magazynowania energii. Lecz jak to zwykle w życiu bywa „prawie” robi ogromną różnicę.

Niestety wodór z uwagi na swoje fizyko-chemiczne właściwości jest medium niesłychanie trudnym w logistyce (transport i magazynowanie). Zastosowanie paliw syntetycznych wytwarzanych z zielonego (elektrolitycznego) wodoru może stanowić bardzo atrakcyjną formę chemicznego magazynowania energii. Do grupy wspomnianych paliw syntetycznych należy zaliczyć w szczególności: SNG (Synthetic Natural Gas – czyli w praktyce metan), metanol, DME (eter dimetylowy), amoniak czy też paliwa F-T (wyższe węglowodory otrzymywane w syntezie Fischera-Tropscha).

Zastosowanie powyższych produktów w gospodarce pozwoli na wyeliminowanie szeregu niedogodności związanych z użytkowaniem czystego wodoru. Paliwa syntetyczne otrzymywane są w procesach katalitycznej syntezy chemicznej. Spośród wymienionych powyżej syntez chemicznych na szczególną uwagę zasługują te, które oprócz wodoru wykorzystują CO2 w charakterze surowca.

Technologie te nazywane są CCU (Carbon Capture and Utilization), względnie Power-to-X i obejmują zarówno zastosowanie CO2 usuniętego z procesów produkcyjnych (spaliny oraz gazy poprocesowe) jak i CO2 separowanego bezpośrednio z atmosfery. Kluczowymi zagadnieniami dla przemysłowego wdrożenia omawianych syntez jest ich wykonalność techniczna oraz opłacalność ekonomiczna.

 

Program wydarzeń Prelegenci Rejestracja i bilety Mapa terenu