Organizator:

Zakres tematyczny 2023

Podziel się

Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND to miejsce spotkań profesjonalistów reprezentujących branże ukierunkowane na zero i niskoemisyjną gospodarkę.

ZAGADNIENIA PORUSZANE PODCZAS KONFERENCJI I DEBAT to m.in.

PRODUKCJA WODORU

Wodór jest zawsze gazem bezbarwnym i bezwonnym, ale najbardziej pożądanym jest wodór zielony – wytwarzany z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 96% obecnej światowej produkcji wodoru jest podzielone na ciemne kolory. Wodór może być produkowany z metanu, benzyny, biomasy, węgla, wody, biogazu rolniczego czy odpadów komunalnych.

INWESTYCJE WODOROWE

Globalna produkcja wodoru wzrośnie z obecnych 71 mln ton (przy obecnym zapotrzebowaniu 115 mln ton) do 168 mln ton do 2030 roku. Oczekuje się, że przychody rynkowe wzrosną z 177,3 mld USD w 2020 roku do 420 mld USD w 2030 roku. Do 2050 roku wartość międzynarodowy rynek wodoru może wynieść 2,5 bln USD.

H2 MOBILITY

Wodór ma być coraz częściej wykorzystywany w dziedzinie elektromobilności. Na ulicach pojawią się samochody elektryczne ładowane prądem z paneli fotowoltaicznych montowanych na dachach garaży czy samochodów. Polska Strategia Wodorowa zakłada budowę do 2025 roku 32 stacji tankowania wodoru.

MAGAZYNOWANIE I DRYSTRYBUCJA H2

Wodór pozwala magazynować nadmiar energii – zarówno z paliw kopalnych, jak i OZE – i uwalniać ją w razie potrzeby. Energia zmagazynowana w wodorze może być wykorzystana w razie potrzeby i produkowana w sposób ciągły lub w przypadku wystąpienia nadwyżek energii. Dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii nie dochodzi do emisji CO2 do atmosfery.

Program Forum H2POLAND powstaje w ścisłej współpracy z ekspertami, partnerami i uczestnikami wydarzenia, Zachęcamy do merytorycznej współpracy i nadsyłania propozycji tematów, które Państwa zdaniem powinny zostać poruszone na H2POLAND 2024.

ZAPROPONUJ TEMAT!

PERSPEKTYWY FINANSOWE

Unijny Fundusz Innowacji z budżetem 3 mld euro zakłada inwestycje w wysokości 1 mld euro na elektryfikację oraz produkcję i wykorzystanie wodoru ze źródeł odnawialnych. Powstanie Europejski Bank Wodoru, który wraz z Funduszami Innowacji ma wypełnić w 100% lukę kosztową produkcji zielonego wodoru.

JAK ZBUDOWAĆ UNIJNĄ I KRAJOWĄ GOSPODARKĘ WODOROWĄ?

Strategie wodorowe na szczeblu unijnym oraz w poszczególnych państwach członkowskich UE koncentrują się na zwiększeniu całej gospodarki wodorowej. Strategia UE zakłada, że ​​w latach 2020-2024 moc zainstalowana elektrolizerów zasilanych energią odnawialną wyniesie 6 GW. W latach 2025-2030 wodór ma stać się integralną częścią systemu elektroenergetycznego.

EDUKACJA WODOROWA

Idea wodoru będzie wymagała przemyślanej i długofalowej strategii oraz akceptacji społecznej dla nowych technologii. Ważna będzie edukacja – począwszy od szkół podstawowych, a skończywszy na tworzeniu nowych kierunków studiów. Rynek będzie poszukiwał osób z doświadczeniem oraz umiejętnościami osobistymi i interpersonalnymi do komercjalizacji rozwiązań wodorowych.

CZY ZIELONY WODÓR BĘDZIE ENERGIĄ PRZYSZŁOŚCI POLSKICH MIAST I WSI?

Miasta stawiające na wodór zyskają niezależność energetyczną, oszczędności finansowe, a poprzez eliminację smogu – czyste powietrze. Polska jest w pierwszej trójce krajów UE, które produkują najwięcej wodoru. Obecnie aż 95% wodoru w Polsce wytwarzane jest z gazu ziemnego, więc tylko 5% można nazwać zielonymi.

CCS I CCSU

Znaczna część globalnych emisji CO2 jest spowodowana bezpośrednim spalaniem paliw kopalnych w celu wytworzenia ciepła. Procesy te rozciągają się od produkcji w hutach, przez elektrociepłownie, które ogrzewają domy i wodę, aż po podgrzewanie żywności w kuchenkach gazowych. Bezpośrednie spalanie wodoru wytwarza wodę i ciepło. W tym procesie nie powstają żadne inne związki.

INSTALACJE POWER TO POWER

Power-to-Power to proces, w którym nadwyżka energii odnawialnej jest magazynowana jako energia chemiczna w postaci wodoru. Wodór taki może być wykorzystany na miejscu lub przetransportowany do zbiorczego węzła i dystrybuowany dalej. Gdy moc jest ponownie potrzebna, wodór może być zużyty do produkcji energii.

H2 W DEKARBONIZACJI PRZEMYSŁU ENERGOCHŁONNEGO

Wodór to najbezpieczniejsza forma energii do wykonywania energochłonnych zadań. W rzeczywistości energia wodorowa jest trzy razy silniejsza niż benzyna czy inne paliwa kopalne. Wydajność i moc energii wodorowej sprawiają, że jest to idealne źródło paliwa dla statków kosmicznych. Dla wielu sektorów gospodarki, wodór będzie jedną z wiodących ścieżek dekarbonizacji, np. w produkcji nawozów czy w przemyśle stalowym.

PARTNERSTWA I DOLINY WODOROWE

W Polskim Ekosystemie Innowacji Dolin Wodorowych znajdą się innowacyjne projekty przemysłowe. Będzie on zarządzany przez „Instytucję Koordynującą”, aby zapewnić powstanie polskiego przemysłu wodorowego o potencjale konkurencyjnym w skali światowej. Budowa i funkcjonowanie ekosystemu musi być skoordynowane na poziomie krajowym i zintegrowane z międzynarodowym systemem gospodarczym.

CERTYFIKACJA WODORU

Certyfikacja wodoru obejmuje proces jego produkcji od samego początku aż do indywidualnego miejsca dostawy. Nadrzędnym celem jest utrzymanie niskiego poziomu emisji dwutlenku węgla lub zrównoważenie jej w całym łańcuchu dostaw. Pozostałe emisje CO2 można zneutralizować poprzez bezpośrednie lub pośrednie środki kompensacyjne.