Organizator:

Zakres wystawy

ZAKRES WYSTAWY

Produkcja wodoru

Produkcja ogniw paliwowych

Energetyka
i usługi komunalne

Przemysł ciężki

Przemysł petrochemiczny

Inżynieria przemysłowa

Energetyka morska

Motoryzacja i Transport

Przestrzeń dla Twojego biznesu