Organizator:

Leszek Bonna

Podziel się

„Nasze uwarunkowania geograficzne wskazują na to, że powinniśmy skupić się na odnawialnych źródłach energii z siły wiatru.

Chcemy bardzo silnie połączyć nadprodukcję wiatrowej energii elektrycznej do produkcji energii wodorowej.

Jesteśmy otwarci na współpracę z klastrem wodorowym.

Współpracujemy też na arenie międzynarodowej, ponieważ prowadzimy duży projekt szkoleniowy z wieloma partnerami z Europy".

Leszek Bonna 

Wicemarszałek Województwa Pomorskiego