Organizator:
#

Przyszłość? Już tu - w Wielkopolsce - jest!

Żeby mówić o wykorzystaniu wodoru, trzeba stworzyć pewien system, który będzie przede wszystkim powodował możliwość pozyskiwania stałych jego dostaw z własnych źródeł. Bardzo nam zależy, żeby wielkopolski wodór był zielony, czyli czysty, który jest uznawany za właściwe źródło energii. Samorząd Województwa Wielkopolskiego myśli o wykorzystaniu tego ekologicznego paliwa przyszłości do transportu zbiorowego, głównie w naszych regionalnych pociągach. To obiecująca perspektywa i kwestia najbliższych lat. Chcemy dotrzymywać kroku liderom tego ruchu na rzecz wodoru w Europie, ale i na świecie. To także proces, który będzie realizowany w długiej perspektywie, bo wpisuje się w strategię zeroemisyjności.

Marek Woźniak

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

#

Kompleksowo o wodorze

H2POLAND to pierwsze w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej targi w całości poświęcone technologiom wodorowym. Wydarzenie będzie platformą wymiany wiedzy podczas konferencji i debat połączonych z ekspozycją najnowszych rozwiązań poświęconych nisko i zeroemisyjnej gospodarce.

Zapraszamy na edycję 2023!

Aktualności

Wnioski z I Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych H2POLAND

Nie milkną echa pierwszej edycji Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych H2POLAND. Dwa dni, trzy sceny, blisko 100 prelegentów i ponad 1500 osób gości z całej Europy, uczestniczących w konferencjach, panelach dyskusyjnych oraz targach. O zasadności i potrzebie wprowadzania technologii wodorowych na szeroką skalę nikogo nie trzeba było przekonywać. Wodór okazał się już tylko marzeniem o przyszłości, a sprawą aktualną tu i teraz...

Nie milkną echa pierwszej edycji Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych H2POLAND. Dwa dni, trzy sceny, blisko...

Koncern neutralny emisyjnie. Grupa ORLEN inwestuje w wodór

PKN ORLEN konsekwentnie realizuje swoją strategię wodorową. Podczas Forum H2POLAND podpisał porozumienie o strategicznej...

Koncern neutralny emisyjnie. Grupa ORLEN inwestuje w wodór

PKN ORLEN konsekwentnie realizuje swoją strategię wodorową. Podczas Forum H2POLAND podpisał porozumienie o strategicznej...

Hynfra i TÜV SÜD podpisały porozumienie o współpracy globalnej

4,5 mld euro, to wartość inwestycji w ramach produkcji odnawialnego wodoru i amoniaku, jaką wiodący integrator technologii...

Podkarpackie stwarza warunki do rozwoju technologii wodorowych

Samorządy muszą stwarzać warunki do rozwoju technologii opartych na wykorzystaniu wodoru - przekonywał Marszałek Województwa...

Podkarpackie stwarza warunki do rozwoju technologii wodorowych

Samorządy muszą stwarzać warunki do rozwoju technologii opartych na wykorzystaniu wodoru - przekonywał Marszałek Województwa...

Publikacja 3xW

Katowicki Odział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wydaje od dwóch lat kwartalnik poświęcony tematyce wodorowej 3xW Węgiel...

Publikacja 3xW

Katowicki Odział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wydaje od dwóch lat kwartalnik poświęcony tematyce wodorowej 3xW Węgiel...

Jak mądrze finansować gospodarkę wodorową ze środków publicznych w perspektywie dla przyszłych programów pomocowych?

Dyskusja będzie dotyczyć spraw ogólnie związanych z finansowaniem projektów gospodarki wodorowej przez państwo i Unię Europejską...

Jak mądrze finansować gospodarkę wodorową ze środków publicznych w perspektywie dla przyszłych programów pomocowych?

Dyskusja będzie dotyczyć spraw ogólnie związanych z finansowaniem projektów gospodarki wodorowej przez państwo i Unię Europejską...

Wodór a bezpieczeństwo

Wodór stanowi czynnik umożliwiający powstanie zeroemisyjnego transportu i nowoczesnych technologii energetycznych oraz paliwowych...

Certyfikacja wodoru i Świadectwa Pochodzenia

Wykorzystanie wodoru jako paliwa może przynieść korzyści ekonomiczne i środowiskowe, ale obecnie wodór w ponad 95% jest wytwarzany...

Certyfikacja wodoru i Świadectwa Pochodzenia

Wykorzystanie wodoru jako paliwa może przynieść korzyści ekonomiczne i środowiskowe, ale obecnie wodór w ponad 95% jest wytwarzany...

Kształcenie kadr, rozwój kompetencji i popularyzacja wiedzy. Jak budować nowoczesną społeczność wodorową?

W ramach tego panelu, podjęty będzie temat edukacji i kompetencji związanych z gospodarką wodorową. Zostaną poruszone tematy...

#

Sukces pierwszej edycji H2POLAND

Nowa inicjatywa Grupy MTP służy popularyzacji i wdrażaniu technologii wodorowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Przedsięwzięcie wpisuje się w aktualną strategię Komisji Europejskiej, która wodór traktuje jako kluczowe narzędzie do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Dziękujemy za zaufanie i do zobaczenia w 2023 roku!

Joanna Kucharska

Dyrektor Grupy Produktów MTP

REGION GOSPODARZ

PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATOR FORUM H2POLAND

WSPÓŁORGANIZATORZY H2POLAND CONFERENCE

PARTNER GENERALNY

PARTNER GENERALNY - GOSPODARZ SESJI

PARTNER MERYTORYCZNY

PARTNER PRAWNY