Organizator:

195 mln euro dofinansowania na rozwój technologii wodorowych

Podziel się

Clean Hydrogen Partnership zaprasza do składania wniosków w zakresie badań nad wodorem. Wsparcie na tworzenia nowatorskich technologii wodorowych wyniesie łącznie 195 mln euro. 26 stycznia 2023 r. odbędzie się Info Day w sprawie konkursów.

Clean Hydrogen Partnership zaprasza do składania wniosków w zakresie badań nad wodorem. Ok. 195 mln euro zostanie udostępnionych na projekty w ramach dążenia do wspierania tworzenia najnowocześniejszych technologii wodorowych.

Zaproszenie dotyczy kluczowych priorytetów (określonych w "Strategicznym programie badań") w różnych obszarach badań i innowacji. To aż 26 obszarów tematycznych: 

  • 7 tematów – 49 mln  euro na odnawialną produkcję wodoru; 
  • 5 tematów – 36 mln euro na magazynowanie i dystrybucję wodoru;
  • 3 tematy – 25,5 mln euro na transport;
  • 4 tematy – 19 mln euro na ciepło i energię elektryczną;
  • 3 tematy – 7,5 mln euro na ogólne projekty wodorowe; 
  • 2 tematy – 38 mln euro na doliny wodorowe;
  • 2 tematy – 20 mln euro na badania strategiczne.

Tematy te zostaną pogrupowane w: 11 działań w zakresie innowacji, 13 działań w zakresie badań naukowych i innowacji oraz dwa działania w zakresie koordynacji i wsparcia. Pięć z działań w zakresie innowacji uznano za strategiczne i wybrano je jako projekty przewodnie, co do których oczekuje się, że będą miały znaczący wpływ na przyspieszenie przejścia Unii Europejskiej na gospodarkę wodorową.

U podstaw wielu tematów leżą synergie z innymi europejskimi partnerstwami i programami, a także z  działaniami państw członkowskich i realizowanymi przez nie programami regionalnymi.

Zaproszenie dostępne jest w 24 językach TUTAJ.

System zgłoszeń zostanie uruchomiony 31 stycznia 2023 r.