Organizator:

Bank BGK partnerem H2POLAND & NetZero Forum

Podziel się

Idea 3W Banku Gospodarstwa Krajowego koncentruje się na trzech kluczowych zasobach, które są fundamentem życia na ziemi: wodzie, wodorze i węglu nieenergetycznym (3W). 3W wspiera świat nauki, biznesu i administracji w rozwoju nowoczesnych technologii, które stosowane są w przemyśle, energetyce i medycynie. Buduje i integruje społeczność utalentowanych naukowców, ambitnych studentów, odważnych przedsiębiorców, wizjonerskich organizacji pozarządowych i odpowiedzialnych przedstawicieli sektora publicznego, instytucji finansowych oraz aktywizuje społeczeństwo.

Odwiedź stronę internetową www.idea3W.org.