Organizator:

DEBATA Global Hydrogen Impact

Podziel się

 DEBATA

Global Hydrogen Impact

Poznań, MTP, PCC, poziom 2, Sala Ziemi

24.04.2024, godz. 12:00-12:50

Panel "Global Hydrogen Impact" ma za zadanie zwiększenie świadomości wszystkich uczestników, niezależnie od ich poziomu zaawansowania, co do faktu, że transformacja energetyczna z wykorzystaniem wodoru ma już miejsce na skalę globalną. Istotne jest zrozumienie, że mimo lokalnych różnic w podejściu do wodoru, takich jak postulaty dotyczące Zielonego Ładu czy działania w kierunku jego wykorzystania, brak działań lub ich podejmowanie zależy często od lokalnych uwarunkowań i perspektyw. Kluczowym aspektem jest również uświadomienie, że procesy związane z uwzględnianiem wodoru w transformacji energetycznej zachodzą globalnie na wszystkich rynkach świata, z wyjątkiem świadomie wykluczonej Rosji.

Warto zauważyć, że choć niektóre wielkie gospodarki często są kojarzone z emisją CO2 do atmosfery i opisywane jako niewykonujące dekarbonizacji, to w rzeczywistości kraje takie jak Chiny, USA, kraje Ameryki Południowej, Bliski Wschód czy Australia przejawiają największą dynamikę dekarbonizacji. W dzisiejszych czasach konieczność dekarbonizacji jest tematem poruszanym w niemal każdym aspekcie życia społecznego, co skutkuje pracą branżową nad projektami, powstawaniem regulacji oraz kształtowaniem się nowych rynków i łańcuchów dostaw. Celem panelu jest więc uświadomienie wszystkim uczestnikom skali tych zdarzeń poprzez dyskusję z przedstawicielami różnych stowarzyszeń wodorowych z całego świata, a także z naszego regionu.

Rejestracja i bilety Program wydarzeń Mapa terenu