Organizator:

Debata Regiony dla planety

Podziel się

 DEBATA Regiony dla planety

24.04.2024, Poznań, PCC, Poziom 2, Sala Ziemi, godz. 10:55-11:55

Jednym z największych wyzwań stojących obecnie przed Polską jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz związanej z nim dywersyfikacji źródeł energii. Zwiększenie udziału energii elektrycznej wytwarzanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie energetycznym jest wyzwaniem rozwojowym nie tylko dla naszego kraju, ale większości rozwiniętych gospodarek świata.

Globalne cele wymagają jednak podjęcia lokalnych działań. To właśnie w regionach inicjowane będą procesy zmierzające choćby do dekarbonizacji danego obszaru, czy znalezienia odpowiednich dla niego, możliwych do zaimplementowania  i wykorzystania alternatywnych źródeł energii. W obliczu postępujących, niekorzystnych zmian klimatycznych, kluczowym czynnikiem warunkującym dalszy zrównoważony rozwój regionów będą również wszelkie działania ukierunkowane na osiągnięcie neutralności klimatycznej. W obu tych przypadkach widoczna staje się rosnąca rola regionów, jako innowatorów, wymieniających się pomiędzy sobą wiedzą, zdobytymi kompetencjami i doświadczeniem, w celu budowania zielonej gospodarki. Głęboka transformacja stanowiąca jeden z megatrendów w europejskiej i światowej energetyce rozpoczyna się w regionach.

Program wydarzeń Prelegenci Rejestracja i bilety Mapa terenu