Organizator:

ENERTRAG partnerem H2POLAND & NetZero Forum

Podziel się

 

ENERTRAG jest wiodącą firmą zajmującą się energią odnawialną, która opracowuje, realizuje i obsługuje elektrownie wiatrowe i duże elektrownie fotowoltaiczne wraz z rozwiązaniami w zakresie odnawialnego wodoru i generuje ponad 2 terawatogodziny energii elektrycznej rocznie z własnych elektrowni. Ponad 1000 pracowników realizuje projekty o mocy około 15 gigawatów na całym świecie w dziewięciu krajach na czterech kontynentach.