Organizator:

FRAKO-TERM partnerem H2POLAND & NetZero Forum

Podziel się

 

Dzięki inteligentnym systemom zarządzania i magazynowania energii FRAKOPOWER możliwe jest tworzenie lokalnych obszarów bilansowania energii.

W praktyce oznacza to budowę samowystarczalnych systemów, które wykorzystują ekologiczne źródła energii dostępne na danym terenie do zaspokojenia potrzeb odbiorców energii elektrycznej.

Dodatkowo, nadwyżki energii mogą być przekształcane w wodór, który jako nośnik energii może służyć jako paliwo do pojazdów lub do celów grzewczych.