Organizator:

Hiszpanie użyją energii z OZE w celu dekarbonizacji portu Pasaia

Podziel się

 

Iberdrola España planuje wdrożyć technologię "Onshore Power Supply" umożliwiającą zaopatrywanie zacumowanych statków w energię odnawialną produkowaną przez farmy fotowoltaiczne. System ma pozwolić na podłączenie statków do lądowej sieci elektroenergetycznej podczas ich postoju w porcie, dzięki czemu silniki pomocnicze (zasilające m. in. pompy przeładunkowe, układy chłodnicze, oświetlenie, sprzęt awaryjny itp.) mogą być wyłączone. Celem systemu jest zredukowanie lokalnych emisji emitowanych do atmosfery, a także wibracji i hałasu powstający podczas dokowania.

Projekt przedstawiony przez Iberdrola España „Wdrożenie technologii lądowych źródeł zasilania i dekarbonizacja dostaw energii elektrycznej w portach Pasaia, Vigo i Alicante” otrzymał od Ministerstwa Transportu, Mobilności i Agendy Miejskiej dotację w wysokości 1,9 mln euro.

Projekt dekarbonizacji portu Pasaia realizowany przez Iberdrola España wpisuje się w politykę Międzynarodowej Organizacji Morskiej, która dąży do jak najszybszego ograniczenia emisji w transporcie morskim i osiągnięcia zerowej emisji netto do roku 2050, a także działania Komisji Europejskiej zapisanych w pakiecie Fit for 55, który zakłada m. in. promowanie wykorzystanie energii elektrycznej w portach jako jeden z mechanizmów osiągnięcia celów państwa członkowskiego w zakresie dekarbonizacji krajów Unii Europejskiej.

Przedsiębiorstwo żeglugowe UECC będzie pierwszą firmą, która skorzysta z nowego punktu zasilania w energię elektryczną. 

"Onshore Power Supply" ma zostać uruchomiony w 2025 r.

Źródło: Iberdrola España