Organizator:

Ile wodoru produkuje się rocznie na świecie?

Podziel się

Ile wodoru wyprodukowano na świecie w 2022 r.? Jak informuje firma badawcza Wood Mackenzie, globalny portfel projektów do produkcji „niskoemisyjnego” wodoru, które znajdują się w różnych fazach, wynosił 71,4 mln ton rocznie pod koniec ub. r. Jest to porównywalne z obecnym globalnym rocznym zużyciem wodoru.

W ub. r. zauważono następującą dynamikę - w pierwszym kwartale ogłoszono nowe projekty wodorowe o łącznej rekordowej wartości 12 mln ton, jednak jego ilość spadała z każdym kolejnym kwartałem, osiągając w czwartym mniej niż 1 mln ton. 

Autorzy raportu zwracają uwagę, że o ile w czwartym kwartale 2022 r. nie uruchomiono żadnych mega projektów, o tyle prace nad projektami będącymi w toku posunęły się znacznie do przodu. Przykładem może być budowa Holland Hydrogen I firmy Shell o mocy 200 MW. W rezultacie w czwartym kwartale 2022 r. inwestorzy zgłosili projekty o łącznej mocy 45 GW, zwiększając cały portfel w ub. r. do 83 GW.

Według Wood Mackenzie, ogólna, znana obecnie całkowita liczba planów wodorowych opiewa na 360 GW, jednak zaledwie 1 proc. projektów osiągnęło etap budowy, zaś większość z nich wciąż znajduje się na początkowym etapie prac.