Organizator:

Jaką przyszłość ma wodór w Europie? Jaką ma moc zmiany?

Podziel się

Nazywany "paliwem przyszłości,, "świętym Graalem" energetyki, a przy tym pierwiastek najpowszechniej występujący we wszechświecie zajmuje coraz ważniejsze miejsce w światowej gospodarce. Jaka przyszłość czeka go w Europie?

Jaką przyszłość ma wodór w Europie? Jaką ma moc zmiany?


17.05.2022 |14:25-15:10
BLOK SPOŁECZNY

Panel pokazujący przed jakim ogromem wyzwań stoimy, jak zbudować wspólną koalicję pionierów wodoru, opartych czy to na geograficznych zależnościach, czy też biznesowych koneksjach.

To czas skracających się łańcuchów dostaw, upadek wieloletnich powiązań gospodarczych, rzadkość surowców. Jak wodór, wytwarzany z zielonych źródeł, zapobiegający ubóstwu energetycznemu będzie kształtował światopogląd naszych dzieci, wnuków, pozwalając im realizować najśmielsze wyzwania.

O przyszłości wodoru w Europie rozmawiać będą:

  • dr inż. Jörg Steinbach, Minister Gospodarki, Pracy i Energii Kraju Związkowego Brandenburgia (DE)
  • Florian Frank, Kierownik Wydziału Nauki i Badan Naukowych, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec (DE)
  • Paul Gosselink, Agencja Rozwoju Północnej Brabancji, Departament Ekosystemów (NL)
BILETY PROGRAM PRELEGENCI