Organizator:

Klucz do zrównoważonej przyszłości Europy

Podziel się

Międzynarodowa współpraca odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw wodoru oraz osiągnięciu ambitnych celów Unii Europejskiej do 2050 roku. Podczas H2POLAND & NetZero Forum podkreślono potrzebę zaangażowania różnych sektorów – przemysłu, instytutów badawczych, inwestorów oraz samorządów – w ten proces.

Europa powinna dążyć do bycia liderem globalnych działań na rzecz klimatu, inspirując i współpracując z innymi krajami, tworząc synergiczne podejście do zrównoważonej przyszłości. Harmonizacja globalnych standardów i współpraca międzynarodowa są kluczowe dla osiągnięcia długoterminowych celów. Integracja podejścia, wspieranie przemysłu w dekarbonizacji, edukacja, współpraca międzysektorowa oraz zgodność z regulacjami to fundamentalne elementy na drodze do zrównoważonego rozwoju.

Europa jako lider globalnych działań na rzecz klimatu

Portugalia, kładąca nacisk na wzbogacanie lokalnego rynku o rodzimych specjalistów, stanowi doskonały przykład, jak rozwijanie lokalnych zasobów ludzkich wpływa na stabilność sektora wodoru. – Wzmacnianie lokalnej wiedzy i umiejętności jest kluczowym elementem, który może zapewnić długoterminową stabilność i rozwój technologii wodorowych w regionie – podkreśla Tomoho Umeda, prezes Zarządu Hydrogen Poland.

Ukraina również podjęła kroki w kierunku zróżnicowania i wzmocnienia swojego systemu energetycznego. Dążąc do produkcji niskoemisyjnego wodoru i rozwoju lokalnych hubów wytwarzania, kraj ten stawia na decentralizację i rozproszoną sieć elektroenergetyczną. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii mimo trwających trudności wojennych pokazuje determinację Ukrainy w osiąganiu celów energetycznych i ekologicznych.

Realizacja Celów 2050

Aby zrealizować cele wyznaczone na 2050 rok, konieczne są kompleksowe działania obejmujące dostosowanie regulacji, zwiększenie inwestycji w infrastrukturę, wdrażanie innowacyjnych technologii oraz intensyfikację międzynarodowej współpracy. Kluczowe jest także wsparcie edukacyjne, które zapewni odpowiednie kompetencje przyszłym specjalistom. – Europa musi konsekwentnie dążyć do integracji i rozwoju jednolitych systemów energetyki i gospodarki wodorowej, współpracy regionalnej na poziomie technologicznym i biznesowym – powiedział Paweł Piotrowicz, członek Zarządu Hydrogen Poland. Wsparcie regionalnych inicjatyw, takich jak stowarzyszenia, doliny i klastry, jest niezbędne dla bezpiecznej transformacji i rozwoju zielonej gospodarki.

Doliny Wodorowe: Klucz do sukcesu

Doliny wodorowe są odpowiedzią na potrzebę zwiększenia skali gospodarki wodorowej w UE i osiągnięcia celów wyznaczonych przez REPowerEU. Podczas Szczytu Dolin Wodorowych, zorganizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Hydrogen Europe na H2POLAND & netZero Forum, dyskutowano, w jaki sposób doliny wodorowe i współpraca między nimi mogą wspierać rozwój regionalnych ekosystemów w całej Europie. Rosalinde van der Vlies z Komisji Europejskiej podkreśliła, że wodór jest podstawą Europejskiego Zielonego Ładu, a polskie regiony już otrzymały pierwsze miliony euro z Clean Hydrogen Partnership na rozwój projektów. Jorgo Chatzimarkakis z Hydrogen Europe wskazał, że powstające doliny mają na celu łączenie się, tworząc szkielet wodorowy Europy.

Doliny wodorowe mogą zmniejszyć ryzyko inwestycyjne i przyspieszyć realizację projektów, demonstrując rolę wodoru jako kluczowego elementu dla neutralnej i konkurencyjnej Europy. Dzięki współpracy regionalnej i wsparciu międzynarodowych inicjatyw, Europa ma szansę stać się motorem napędowym globalnej transformacji energetycznej.

Naturalny kierunek

Wodór niesie ze sobą ogromny potencjał, ale też pewne wyzwania. Jego główną zaletą jest zeroemisyjność, co czyni go atrakcyjnym paliwem przyszłości. Niemniej jednak, niepewność co do jego pozycji na globalnym rynku oraz koszty produkcji stanowią istotne bariery. Jeśli cena wodoru okaże się konkurencyjna, zdobędzie on przewagę nad innymi paliwami, co pozytywnie wpłynie na środowisko. – Transformacja energetyczna jest bardzo kosztowna, ale nie możemy z niej zrezygnować, jeśli chcemy odejść od paliw kopalnych – powiedział podczas Forum Marek Zieliński, dyrektor biura innowacji 3W w BGK. – Wodór jest naturalnym kierunkiem, w którym powinniśmy podążać. Może on znaleźć zastosowanie w transporcie lądowym, kolejowym, morskim i powietrznym. Dzięki temu obniżymy emisję i spowodujemy, że będzie nam się żyło zdrowiej – tłumaczył Marek Zieliński. Według niego rozwój technologii wodorowych wymaga nie tylko wsparcia finansowego, ale także systemowego, m.in. wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych.

– Biznes wodorowy ma swoje wzloty i upadki, ale patrząc na przestrzeni ostatnich pięciu lat widać, że ten biznes się jednak rozwija. Coraz więcej osób postrzega wodór jako paliwo przyszłości – mówił podczas H2POLAND & NetZero Forum Dariusz Jachowicz, prezes Grupy Technologicznej ASE.

H2POLAND & NetZero Forum stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń, promując międzynarodową współpracę i zrównoważony rozwój technologii dekarbonizacyjnych i wodorowych.