Organizator:

Krajowy Plan w dziedzinie Energii i Klimatu do 2030 r. - zaprezentowano wersję wstępną

Podziel się

 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprezentowało wersję wstępną aktualizacji Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu do 2030 r. Jest to strategiczny dokument dla polskiej transformacji energetycznej. 

Główne cele Planu to m. in.:

 • podejmowanie działań zapewniających budowę i rozwój bezpieczeństwa infrastruktury do
  transportu wodoru lub jego pochodnych chemicznych pozwalającej na pokrycie bieżącego
  i perspektywicznego zapotrzebowania na te nośniki energii i surowce
 • podejmowanie działań zapewniających wystarczającą ilości wodoru odnawialnego
  i niskoemisyjnego, a także ich pochodnych chemicznych, do zaspokojenia potrzeb wynikających
  z transformacji energetycznej
 • zwiększenie udziału rozproszonych odnawialnych źródeł wytwórczych, magazynów oraz DSR w zapewnianiu elastyczności systemu elektroenergetycznego
 • Polska wyznacza na 2030 r. cel dalszego zapewnienia stabilności funkcjonowania systemów przesyłu i dystrybucji paliw ciekłych oraz ich dalszej rozbudowy
 • Polska będzie dążyć do wycofania węgla z gospodarstw domowych do 2040 r., a w przypadku obszarów miejskich nawet w 2030 r.
 • Polska wyznacza na 2030 r. cel osiągnięcia 32,1% udziału OZE w finalnym zużyciu energii w ciepłownictwie i chłodnictwie
 • Polska jako cel określa trwałe zapewnienie suwerenności energetycznej i dążenie do jej wzmacniania. W tym kontekście Polska będzie dążyć do zapewnienia współczynnika niezależności energetycznej powyżej średniej unijnej.

Szacunki zaznaczone w Planie to m. in.:

 • Prognozy wskazują, że Polska może osiągnąć ok. 50,1% udziału OZE w finalnym zużyciu energii
  w elektroenergetyce w 2030 r., a w 2040 r. – 59,1% 
 • Ocenia się, że w 2030 r. w Polsce może funkcjonować ok. 2 mln prosumentów.
 • Szacuje się, że w 2030 r. w Polsce może funkcjonować ok. 300 społeczności energetycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu do 2030 r.