Organizator:

Magazynowanie i wychwytywanie CO2 - CO2 nową walutą

Podziel się

Wychwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla to jedna z metod walki ze zmianami klimatu. Marek Foltynowicz, ekspert Klastra Technologii Wodorowych wraz z zaproszonymi gośćmi będzie zastanawiał się nad tym: Jakie technologie są w tym zakresie najlepsze, jak je stosować? Na kim się wzorować? Czy CO2 stanie się nową walutą?

Magazynowanie i wychwytywanie CO2 - CO2 nową walutą


17.05.2022 | 13:15-14:15
BLOK GOSPODARCZO-BIZNESOWY

Wychwytywanie i magazynowanie CO2 jest jedną z metod walki ze zmianami klimatu. Instalowane są instalacje wychwytujące CO2 z emisji gazów po procesach produkcyjnych. Są również wdrażane technologie wyłapujące dwutlenek węgla bezpośrednio z powietrza. Wychwytywanie CO2 nie zawsze jest możliwe w miejscu emisji CO2 dlatego wprowadzono mechanizmy opłaty za emisję, przyznawane są też wielkości darmowej dopuszczalnej emisji przy zastosowania BAT - najlepszej dostępnej technologii. Niektórym firmom udaje się obniżać emisję poniżej wyznaczonych limitów lub po prostu wychwytują CO2 i zatłaczają go pod ziemię. To wszystko jest podstawą zasad handlu prawami do emisji CO2
Podczas naszej debaty porozmawiamy o tym czy i jak en mechanizm wpływa na gospodarkę? Czy na takim procesie można zarobić ? Poznamy przykłady praktycznych zastosowani, plany polskich przedsiębiorstw. Podczas debaty poruszymy również problemy uwarunkowań geologicznych umożliwiających zatłaczanie C02.

Prowadzący

Marek Foltynowicz - Ekspert, Klaster Technologii Wodorowych

W panelu udział wezmą:

  • dr Jan-Peter Born, Przewodniczący grupy roboczej „Pozostałości” Holenderskiego Stowarzyszenia Przetwarzania Odpadów oraz Członek Grupy Roboczej CEWEP ds. Pozostałości oraz Naukowo-Technicznego Komitetu Doradczego CEWEP
  • Maciej Malicki, Menedżer ds. Rozwoju Biznesu Large Industries w Air Liquide Polska Sp. z o.o.
  • Helena Cygnar, Szef Biura Poszukiwań i Koncesji, LOTOS Petrobaltic S.A.
  • Jarosław Zacharski, Kierownik Zakładu Geologii Regionalnej | Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
BILETY PROGRAM PRELEGENCI